Opetustoimen rooli ekstremismin ennalta ehkäisyssä

Sisäministeriö on julkaissut uuden toimenpideohjelman (2019-2023) väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Toimenpideohjelman opetustoimea koskevan osuuden laativat Radikaaliksi kasvamassa -hankkeen tutkijat Saija Benjamin ja Pia Koirikivi sekä väkivaltaista ekstremismiä oppilaitoksissa väitöskirjassaan tutkiva Katja Vallinkoski yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Toimenpideohjelmassa kuvataan opetustoimessa toimivien henkilöiden roolia REDI-mallin avulla (ks.kuva). Malli etenee kasvattajan itsereflektiosta ekstremismiä laaja-alaisesti ennalta ehkäiseviin tietoihin ja taitoihin sekä ekstremismin käsittelyyn oppijoiden kanssa. Huolta herättäviin tilanteisiin sekä suoranaisiin vaaratilanteisiin puuttuminen ovat viimeisin osa toimintaa, jolla ekstremismiin voidaan puuttua.

 

Redi_malli

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023 on luettavissa Valtioneuvoston sivulta.