HY+:n koulutus 'Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely'

Täydennyskoulutusta polarisaation ja konfliktien käsittelyyn

Tuntuuko siltä, että suomalainen yhteiskunta on entistä polarisoituneempi? Mietityttääkö, miten ammattilaisen tulisi reagoida vastakkainasetteluihin? Kohtaatko työssäsi konflikteja, joiden käsittelyyn toivoisit lisää työvälineitä? Pohditko miten toimivia väestösuhteita voisi edistää monikulttuurisessa yhteiskunnassa?

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehitämispalvelut HY+ tarjoaa syksyllä 2020 yhteistyössä Ajatuspaja RTI:n Koneen säätiön tukeman depolarize.fi – hankkeen kanssa 5 opintopisteen laajuista ammatillista täydennyskoulutusta 'Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely'.

Koulutus antaa välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monikulttuurisessa yhteiskunnassa esiintyy, sekä tekee tutuksi Suomen väestösuhdepolitiikkaa ja keinoja toimivien väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Ammattilaisille suunnatussa monimuoto-opetuksena järjestettävässä täydennyskoulutuksessa tarkastellaan teemoja monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta.

Hae mukaan koulutukseen:  http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/RTI_Toimivat-vestsuhteet-sek-polarisaation-ja-konfliktien-ksittely-5-op