Huolena radikalisoituminen? opas nuorten kanssa työskenteleville on julkaistu!

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Opas on tarkoitettu tueksi tilanteisiin, joissa nuoren käytös tai retoriikka herättävät huolen radikalisoitumisesta. Keskustelun tavoitteena on kartoittaa oireilun takana olevia syitä ja tarvittaessa ohjata nuori tuetusti oikeanlaisen tuen piiriin. Keskiössä on ajatus, että ammattilainen ei lähesty nuorta rikoksen, rangaistuksen, profiloinnin ja valvonnan näkökulmasta, vaan tavoitteenaan toimia turvallisen kasvun tukipylväänä.

Huolitilanteissa on tärkeää kohdata nuori ihminen arvostavasti ja kiinnostuneesti mustavalkoisen maailmankatsomuksen takana ja tarkastella tunteita, huolia, uhkakuvia ja uskomuksia ja mahdollisia polkuja eteenpäin. Oppaan selkeä kysymysrakenne mahdollistaa nuoren kohtaamisen riippumatta ammattilaisen omasta asiantuntijuudesta radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyen.

Opas on tuotettu Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen tutkijatohtorin Saija Benjaminin, väitöskirjatutkija Katja Vallinkosken, sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Oppaan kehittämisessä on konsultoitu nuorisotyön, nuorten hyvinvoinnin ja ekstremismin erityisasiantuntijoita ja tutkijoita. Oppaan laatimisen rahoitti oikeusministeriö. 

Voit tulostaa oppaan värillisenä tai mustavalkoisena!