"Huolena nuoren radikalisoituminen" -koulutus kiinnosti

Radikaaliksi kasvamassa? -projektin Saija Benjamin ja väitöskirjatutkija Katja Vallinkoski suunnittelivat ja järjestivät kaksipäiväisen koulutuksen radikalisoitumisesta ja sen ennaltaehkäisystä kasvattajille, nuorisotyöntekijöille ja poliiseille yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Huolena nuoren radikalisoituminen? Asiantuntemus, ennaltaehkäisy ja moniammatillinen yhteistyö

Koulutuksen tavoitteena oli asiantuntemuksen lisääminen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Koulutus oli sisäministeriön rahoittama ja osa kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. Kaksipäiväinen koulutus oppilaitoshenkilöstölle, nuorisotyöntekijöille ja poliiseille kiinnosti ammattilaisia kovasti ja koulutuspaikat täyttyivät nopeasti.

Miksi koulutus järjestettiin?

Kansainvälisiä trendejä mukaillen nuorison asenteiden ja toiminnan väkivaltaistumista on havaittu myös Suomessa. Erilaiset väkivaltaiset ääri-ideologiat kiinnostavat maailmankatsomustaan rakentavia nuoria ja verkossa nopeasti leviävät salaliittoteoriat saattavat toimia tehokkaina sisäänheittäjinä näiden pariin. Väkivaltaiset ryhmittymät (online & offline) ovatkin erityisen kiinnostuneita uusista nuorista kannattajista.

Nuoria päivittäin kohdatessaan oppilaitosten henkilöstö, nuorisotyöntekijät ja poliisi ovat avainasemissa yhtäältä nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin laaja-alaisessa ennaltaehkäisyssä ja toisaalta radikalisoitumisen havaitsemisessa jo varhaisessa vaiheessa. Toimivan yhteistyön rakentaminen nuorisotyöntekijöiden, oppilaitoshenkilöstön ja poliisin välille on erittäin tärkeää, sillä kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaan moniammatillinen toiminta on tehokkainta nuoren radikalisoitumisprosessin katkaisussa.

”Huolena nuoren radikalisoituminen” -koulutuksen tavoitteena oli kehittää osallistujien asiantuntemusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ilmiöistä ja luonteesta, sekä lisätä tietoa niiden esiintymisestä Suomessa ja maailmalla. Koulutuksessa pohdittiin median roolia ilmiöiden popularisoimisessa ja mielikuvien synnyttämisessä sekä verkon merkitystä radikalisoitumisprosessissa. Tarkastelimme myös sitä, millaisena maailma hahmottuu ekstremistin silmin ja kuinka tällaisen orientaation kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä oman työn osana. Pohdimme myös toimintamalleja tilanteisiin, joissa aikuisella tai vertaisilla herää huoli nuoren radikalisoitumisesta. Lopuksi paneuduimme oppilaitoshenkilöstön, nuorisotyöntekijöiden ja poliisien yhteistyömahdollisuuksiin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä.