Kohti hyvin toimivaa vaalijärjestelmää Albaniassa

Oikeusvaltiokeskuksen, International IDEAn ja Albanian vaalikomission yhteistyössä toteuttama hanke sai virallisen aloituksen kesäkuussa. Toimijat yhteiskunnan eri aloilta kokoontuivat hankkeen aloittavaan seminaariin keskustelemaan ajankohtaisesta teemasta liittyen poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyden edistämiseen.

Oikeusvaltiokeskuksen, International IDEAn sekä paikallisen kumppanin, vaalikomission (Central Elections Commission), hanke poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyden edistämiseksi pyrkii vahvistamaan Albanian yhteiskunnan sisältä syntyviä positiivisia kehityskulkuja sekä luomaan uusia konkreettisia käytäntöjä. Albaniassa poliittisen rahoituksen läpinäkymättömyys on syönyt luottamusta niin parlamentti- kuin paikallisvaaleissa ja siten vaikuttanut maan demokraattisiin prosesseihin heikentävästi. Esimerkkejä tästä ovat mm. taannoiset opposition vaaliboikotit. Poliittisen rahoituksen läpinäkymättömyys lisää mahdollisuuksia korruptoituneeseen toimintaan ja on uhka oikeusvaltion toteutumiselle ja sen kehittymiselle. Paikallisissa keskusteluissa tuli esiin erittäin selvästi, että aikaikkuna muutokselle on otollinen ja eri sidosryhmien sitoutuminen läpinäkyvyyden edistämiseksi on korkealla. Taustalla vaikuttaa vahvasti Albanian prosessi EU-jäsenyydestä. Positiivisten kehityskulkujen vahvistaminen juuri nyt on erityisen tärkeää.

Poliittisten puolueiden osalta hanke keskittyy vahvistamaan heidän rooliaan poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyden edistämisessä ja sitouttaa heitä muutokseen. Hanke tuottaa tietoa päättäjille, jota he voivat hyödyntää lainsäädäntömuutosten valmistelussa. Hanke pyrkii vahvistamaan Albanian siirtymää digitaalisten järjestelmien turvalliseen käyttöön vaaleissa ja laajemmin poliittisen rahoituksen raportoinnissa ja seurannassa. Hankkeen aikana on tärkeä tiedostaa, että kyse ei ole kuitenkaan vain erilaisten verkkopalveluiden teknisestä rakentamisesta, vaan robusteista järjestelmistä, joissa eri aspektit, turvallisuus mukaan luettuna, otetaan huomioon. Myös edellä mainittuihin lainsäädännöllisiin muutoksiin on tarvittaessa oltava valmiutta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kykyä vaatia muutosta toimintavoissa ja mm. lainsäädännössä. Jo hankkeen aloitusseminaarissa kansalaisjärjestöt olivat merkittävässä roolissa. Tavoitteena on lisätä kaikkien kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, oikeutta tiedonsaantiin, yhteistä dialogia ja vastuuvelvollisuutta yhteiskunnassa. Hanke rakentaa luottamusta eri osapuolten välille ja auttaa yhteisten toimintatapojen luomisessa.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamista tukevan oikeusvaltioklinikan erityinen lisäarvo on tarjota Suomen esimerkkejä mm. lainsäädäntöön, poliittisen ja erityisesti vaalirahoituksen läpinäkyvyyteen sekä digitaalisten mallien soveltamiseen liittyen. Myös luottamuksen rakentaminen ja yhteistyö ovat toiminnan keskiössä.

Vaalikomission pyynnöstä Suomelta tarvitaan erityisesti asiantuntemusta, joka mahdollistaa Albaniaan sopivien käytännön ratkaisujen löytymisen. Oikeusvaltiokeskus asiantuntijoineen toimii hankkeessa fasilitoijan roolissa.

Albaniassa hyvin ajankohtainen ja hyvän vastaanoton saanut hanke jatkuu tutkimuksella paikallisesta kontekstista. Tämän tiedon pohjalta hankkeessa valmistellaan tiekartta kohti poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä. Tiekartta validoidaan vaalikomission kanssa syyskuun lopussa. Seuraavassa vaiheessa hanke keskittyy myös verkkokampanjoinnin läpinäkyvyyden edistämiseen.