Emeritusprofessori Kaarlo Tuori nimetty ensimmäiseksi Leo Mechelin -juhlaluennoitsijaksi

Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskus ja Leo Mechelin säätiö julkistavat uuden, vuosittaisen Leo Mechelin -juhlaluennon osana Oikeusvaltiopäivän 2022 ohjelmaa.

Ensimmäinen Oikeusvaltiopäivä ja Leo Mechelin -juhlaluento pidetään Helsingin yliopiston Porthaniassa torstaina 27.10.2022 klo 10–17.15. Oikeusvaltiopäivä on kaikille avoin tapahtuma, joka kokoaa yhteen kotimaisia kehitysyhteistyön ja oikeusvaltion huippuasiantuntijoita julkiselta sektorilta, kansalaisjärjestöistä sekä yliopistoista keskustelemaan oikeusvaltiotyön onnistumisista ja haasteista.

Leo Mechelin -juhlaluennoitsijaksi nimetään erityisen ansioitunut oikeusvaltion puolestapuhuja. Oikeusvaltiokeskuksen johtoryhmä ja Leo Mechelin säätiö nimeävät yhdessä tunnustuksen saajan, jolle luovutetaan Leo Mechelin -juhlamitali.

Ensimmäiseksi Leo Mechelin -juhlaluennoitsijaksi on nimetty yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori. Vuosina 1998–2022 Tuori oli jäsen sekä pitkäaikainen varapuheenjohtaja Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse -komissiossa eli niin sanotussa Venetsian komissiossa, jonka valmistelema oikeusvaltion tarkistuslista (engl. Rule of Law Checklist) on muodostunut tärkeäksi oikeusvaltiolähteeksi Euroopassa ja sen ulkopuolella. Maaliskuussa 2022 Tuori nimitettiin Venetsian komission kunniapuheenjohtajaksi hänen poikkeuksellisen merkittävän ja pitkän uransa ansiosta.

Kotimaisessa oikeusvaltiokeskustelussa Kaarlo Tuori tunnetaan etenkin pitkäaikaisena perustuslakivaliokunnan asiantuntijana, useiden valtiosääntöoikeudellisten toimikuntien jäsenenä sekä merkittävästä, yli 50-vuotisesta akateemisesta urastaan Helsingin yliopistossa, jossa hänen tehtäviinsä ovat lukeutuneet muiden muassa finanssioikeuden apulaisprofessuuri sekä hallinto-oikeuden ja yleisen oikeustieteen professuurit. Vuosina 2008–2013 Tuori johti Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön perusteet -huippuyksikköä. Tuori on työskennellyt myös tutkijaprofessorina ja akatemiaprofessorina Suomen Akatemiassa.

Kansainvälisesti Tuoria pidetään yhtenä johtavista oikeusteorian ja -filosofian asiantuntijoista, oikeudellisista ajattelijoista sekä valtiosääntöasiantuntijoista. Hänen kansainvälisesti noteerattuja merkkiteoksiaan ovat muun muassa Critical Legal Positivism (Ashgate 2002), The Many Constitutions of Europe (Ashgate 2010), Ratio and Voluntas (Ashgate 2011), The Eurozone Crisis (CUP 2014), European Constitutionalism (CUP 2015) sekä vuonna 2021 julkaistu Properties of Law (CUP).

Lisätietoja
Leo Mechelin

Oikeustieteilijä, professori, senaattori ja valtiopäivämies Leo Mechelin (1839–1914) oli merkittävä suomalaisen oikeusvaltion ja kansainvälisen oikeudellisen yhteisön uranuurtaja. Mechelin elämäntyön ja kirjoitusten ansiosta Suomen perustuslaillinen asema Venäjän keisarikunnan autonomisena osana sai runsaasti kansainvälistä huomiota. Mechelinin johtama senaatti (1905–1908) neuvotteli aikakautensa maailmanlaajuisestikin moderneimman valtiopäiväjärjestyksen, joka loi perustan naisten äänioikeudelle, Suomen itsenäiselle valtiolle sekä tulevalle hallitusmuodolle. Elämänsä loppupuolella Mechelin oli aktiivisesti mukana rakentamassa kansainvälistä rauhanliikettä. Valtioneuvoston kanslian Mechelin-hanke 2020–2025 kokoaa yhteen ja julkaisee aineistoa Mechelinin elämäntyöstä.