Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen strategia 2018-2020 noudattaa Helsingin yliopiston strategian linjauksia.  Omassa strategiassamme korostuvat tutkimus- ja arviointitoimintaamme ohjaavat periaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme keskeisillä painoaloillamme. Periaatteemme ovat tutkimusperustaisuus, uuden tiedon tuottaminen, dialogisuus ja eettisyys. Keskeiset tutkimustamme ja työskentelymme kehittämistä ohjaavat painoalamme ovat oppimaan oppimisen arviointi, oppimista ja opetusta tukevat palautejärjestämät ja eri kasvatus- ja opetusjärjestelmien arviointi ja kehittämistoiminta.

Koulutuksen arviointikeskuksessa toteuttava tutkimus on monitieteistä ja kattaa useita tutkimuksellisia teemoja. Erityisasiantuntijuuttamme edustaa alkuunsaattamamme  kansallinen oppimaan oppimisen arviointi. Nykyisin tutkimuksemme kohdistuu monipuolisesti kasvatuksen ja koulutuksen eri tasoille niin oppilaan, opettajan, koulun ja koulutusjärjestelmän poikkileikkaustutkimuksiin (ml. PISA-arvioinnit) kuin pidempikestoiseen kehitykselliseen seurantaan. Uusimpia kehittämis- ja tutkimuskohteitamme edustaa esimerkiksi rakentamamme ja toistaiseksi pääosin viranomaiskäytössä oleva tietokonepohjainen adaptiivinen arviointijärjestelmä. Strategiamme tukee toimintamme kehittämistä ja Helsingin yliopiston yhteisten strategisten tavoitteiden toteuttamista Koulutuksen arviointikeskuksessa. Tervetuloa tutustumaan strategiaamme.