Tervetuloa koulutukseen ylirajaisten ilmiöiden parissa työskentelystä lapsi- ja perhesosiaalityössä

Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja (SUOJATIE) -tutkimushanke järjestää syksyllä 2024 koulutuksia, jotka käsittelevät lastensuojelussa ja muissa lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kohdattavia maiden rajat ylittäviä ilmiöitä.

Tällaisia ylirajaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi perheen matkustaminen ulkomaille tilanteessa, jossa vanhempien päihteidenkäyttöön tai arjenhallintaan liittyy haasteita tai lapsen vieminen ulkomaille osana kunniaan liittyvää väkivaltaa (ml. tyttöjen sukuelinten silpominen, pakkoavioliitto). Rajat ylittävissä tilanteissa toimiminen ja niitä koskevan lainsäädännön tunteminen ovat tärkeä osa lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista, jotta lapsen oikeudet pystytään turvaamaan myös tällaisissa tilanteissa.  

Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja (SUOJATIE) -tutkimushankkeen tiimi esittelee koulutuksessa ylirajaisia tilanteita koskevaa lainsäädäntöä, uutta tutkimustietoa sekä käytännön toimintaohjeita ylirajaisiin lastensuojelutilanteisiin. Lisäksi Ihmisoikeusliiton asiantuntijat kouluttavat kunniaan liittyvän väkivallan torjumisesta ja tunnistamisesta sekä ammattilaisten velvollisuudesta ilmiön puheeksiottoon. Koulutukseen sisältyy myös pienryhmätyöskentelyä, jossa käsitellään tapausesimerkkien avulla ylirajaisia lastensuojelutilanteita sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisten toimintaa näissä tilanteissa. 

Järjestämme neljä samansisältöistä koulutuspäivää: 

Perjantai 11.10. Helsinki 

Perjantai 1.11. Kuopio  

Perjantai 15.11. Oulu  

Perjantai 29.11. Verkkokoulutus  

Huom. Etäkoulutuksessa pienryhmätyöskentely voidaan osallistujamäärästä riippuen korvata myös muulla vuorovaikutuksellisella työskentelyllä. 

Koulutuspäivän pituus on 9.00-16:15. Livekoulutuksissa tarjoamme lounaan ja kahvit päivän aikana. 

Ilmoittaudu mukaan: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/129005/lomake.html  

SUOJATIE-tutkimushanke (1.12.2022-30.11.2024) on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama monitieteinen tutkimushanke, jonka toteuttavat Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston osahanke sijoittuu Helsinki Practice Research Centreen. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa.