Tietoa meistä

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalaan kuuluvan Helsinki Practice Research Centren (HPRC) missiona on vahvistaa hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toteutamme tätä tekemällä sosiaalityön käytännön kehittämistä palvelevaa tutkimusta yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä tukemalla tutkimustiedon hyödyntämistä käytännössä.

Tehtävänämme on:

  • tehdä korkealaatuista tutkimusta 
  • tukea tutkimustiedon saattamista käytäntöön vuorovaikutteisesti
  • kehittää sosiaalityön käytäntötutkimuksen metodologiaa
  • tukea sosiaalityöntekijöitä tutkimuksen teossa
  • tuoda yhteen käytäntötutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita
Tausta

HPRC rakentuu Heikki Waris- ja Mathilda Wrede -instituuttien 20-vuotisen toiminnan pohjalta. HPRC yhdistää kahden pienemmän instituutin tutkimustoiminnan ja luo uuden kolmikielisen tutkimusympäristön. Keskus jatkaa instituuttien tekemää pitkäaikaista yhteistyötä yliopiston ja käytännön toimijoiden välillä ja pyrkii edistämään sosiaalityön käytäntötutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lähestymistapa tutkimukseen

HPRC:ssä tehtävälle tutkimukselle on ominaista tutkimuksen ja käytännön välinen tiivis kumppanuus. Tutkimusta ideoidaan ja toteutetaan yhdessä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden, kuten sosiaalityön ammattilaisten, asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden, palvelujen johtajien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tutkimuksen tekemistä ohjaa pyrkimys hyödyntää tutkittua tietoa sosiaalityön käytännön kehittämisessä kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Käytäntötutkimuksessa käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välisellä vuoropuhelulla on keskeinen rooli tutkimuskysymysten tunnistamisessa, tutkimuksen toteuttamisessa, tutkimustulosten tulkitsemisessa ja tutkitun tiedon viemisessä käytäntöön. Käytäntöyhteyttä toteutetaan kytkemällä tutkimusta ajankohtaisiin hankkeisiin tai ilmiöihin sekä tunnistamalla tutkimusaiheita suoraan käytännöstä. Tutkimus on luonteeltaan monimenetelmäistä ja -näkökulmaista. Keskus on myös avoin tieteenalojen väliselle yhteistyölle.