Ota yhteyttä

Täältä löydät tietoa HPRC:n ihmisistä ja sähköpostilistalle liittymisestä.

Ilse Julkunen, Professori

Ilse Julkunen on sosiaalityön professori Helsingin yliopistolla. Ilse on tehnyt tutkimusta nuorten siirtymistä koulusta yhteiskuntaan sekä moninaisuudesta ja inkluusiosta. Lisäksi hän on kiinnostunut käytäntötutkimuksen metodologiasta ja kirjoittanut artikkeleita tutkimuksellisista näkökohdista. Ilse johtaa HPRC:tä yhdessä Maija Jäppisen kanssa.

Maija Jäppinen, Apulaisprofessori

Maija Jäppinen on valtiotieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja työskentelee sosiaalityön käytäntötutkimuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja toimintaympäristöihin liittyen erityisesti lasten ja perheiden palveluihin, sukupuolistuneeseen väkivaltaan, siirtolaisuuden ja monikielisyyden kysymyksiin sekä ihmisoikeuksiin sosiaalityössä. HPRC:ssä Maija on toinen tieteellisistä johtajista.

Aino Kääriäinen, Vanhempi yliopistolehtori 

Aino Kääriäinen on valtiotieteiden tohtori, dosentti ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja hän työskentelee sosiaalityön vanhempana yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessa Aino on keskittynyt asiakasdokumentoinnin merkitykseen tiedonmuodostuksessa, käytännön ja teorian yhdistämiseen sosiaalityössä sekä käytäntötutkimuksen pedagogiikkaan. Aino toimii HPRC:ssä mukana olevan Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa (ASTULA) -tutkimushankkeen johtajana.

Matilda Wrede-Jäntti, Yliopistolehtori

Matilda Wrede-Jäntti toimii sosiaalityön yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Matildan tutkimus liittyy nuoriin; työttömyyteen, nivelvaiheisiin, melenterveydellisiin kysymyksiin sekä arkielämään. Matilda toteuttaa etupäässä laadullista (mikäli mahdolilsta pitkittäis)tutkimusta. Hän on HPRC tiimin jäsen. 

Tuuli Lamponen, Yliopiston lehtori, HPRC tutkimuskoordinaattori

Tuuli Lamponen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja hän työskentelee yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessa Tuuli on tarkastellut sosiaalityöntekijöiden - ja moniammatillista arviointia ja päätöksentekoa lastensuojelun asiakkauuden eri vaiheissa. HPRC:ssa Tuuli toimii tutkimuskoordinaattorina.

Katri Viitasalo, Yliopiston lehtori

Katri Viitasalo on yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja hän työskentelee yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessaan Katri on käsitellyt mm. taloussosiaalityön menetelmiä ja orientaatiota aikuissosiaalityössä sekä lapsiperheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä. Lisäksi Katri on HPRC-tiimin jäsen.

Nina Östman, Yliopisto-opettaja

Nina Östman on väitöskirjatutkija ja sosiaalityöntekijä, ja hän työskentelee käytännönopetuksen yliopisto-opettajana Helsingin Yliopistossa. Väitöstutkimuksessaan Nina tarkastelee tunteita osana sosiaalityön suhteellista käytäntöä intersektionaalinen näkökulman kautta. Nina toimii HPRC-tiimin jäsenenä ja osallistuu toiminnan suunnitteluun. Painopiste on käytännönopetukseen liittyvissä asioissa.

Kaisa Pasanen, Kehittämispäällikkö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Kaisa Pasanen on valtiotieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija sosiaalityön tieteenalalla. Kaisa työskentelee kehittämispäällikkönä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa. Väitöskirjatutkimuksessaan Kaisa tarkastelee monialaista yhteistyötä sote-keskuksessa. . HPRC:ssa Kaisalla on suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. 

Fanny Södergran, Tutkijasosiaalityöntekijä, Mathilda Wrede -instituutti

Fanny Södergran on yhteiskuntatieteiden väitöskirjatutkija ja sosiaalityöntekijä, hän työskentelee tutkijasosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungissa ja Mathilda Wrede-instituutissa. Tutkimuksessa Fanny tarkastelee sosiaalisia oikeudenmukaisuusulottuvuuksia ilmastokriisissä ympäristöliikkeiden näkökulmista, sekä posthumanistisen teorian kehitystä sosiaalityön tieteenalalla. HPRC:ssa Fannylla on suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. 

Ida Nikula, Tutkijasosiaalityöntekijä, Mathilda Wrede -instituutti

Ida Nikula on valtiotieteiden maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä ja tutkijasosiaalityöntekijä Helsingin kaupungilla ja Mathilda Wrede-instituutissa. HPRC:ssä Idalla on kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Ida on myös yksi Vardagseffekter i systemisk praxis – en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX (2022–2024) -hankkeen tutkijoista.

Liity sähköpostilistalle

Voit liittyä sähköpostilistallemme jättämällä yhteystietosi täällä.