Ota yhteyttä

Täältä löydät tietoa HPRC:n ihmisistä ja sähköpostilistalle liittymisestä.

Ilse Julkunen, Professori

Ilse Julkunen on sosiaalityön professori Helsingin yliopistolla. Ilse on tehnyt tutkimusta nuorten siirtymistä koulusta yhteiskuntaan sekä moninaisuudesta ja inkluusiosta. Lisäksi hän on kiinnostunut käytäntötutkimuksen metodologiasta ja kirjoittanut artikkeleita tutkimuksellisista näkökohdista. Ilse johtaa HPRC:tä yhdessä Maija Jäppisen kanssa.

Maija Jäppinen, Apulaisprofessori

Maija Jäppinen on valtiotieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja työskentelee sosiaalityön käytäntötutkimuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin ja toimintaympäristöihin liittyen erityisesti lasten ja perheiden palveluihin, sukupuolistuneeseen väkivaltaan, siirtolaisuuden ja monikielisyyden kysymyksiin sekä ihmisoikeuksiin sosiaalityössä. HPRC:ssä Maija on toinen tieteellisistä johtajista.

Matilda Wrede-Jäntti, Yliopistolehtori

Matilda Wrede-Jäntti toimii sosiaalityön yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Matildan tutkimus liittyy nuoriin; työttömyyteen, nivelvaiheisiin, mielenterveydellisiin kysymyksiin sekä arkielämään. Matilda toteuttaa etupäässä laadullista (mikäli mahdolilsta pitkittäis)tutkimusta. Hän on HPRC tiimin jäsen. 

Katri Viitasalo, Yliopiston lehtori

Katri Viitasalo on yhteiskuntatieteiden tohtori ja laillistettu sosiaalityöntekijä, ja hän työskentelee yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessaan Katri on käsitellyt mm. taloussosiaalityön menetelmiä ja orientaatiota aikuissosiaalityössä sekä lapsiperheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä. Lisäksi Katri on HPRC-tiimin jäsen.

Kaisa Palomäki, Kehittämispäällikkö, Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Kaisa työskentelee kehittämispäällikkönä Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa. 

Fanny Södergran, Tutkijasosiaalityöntekijä, Mathilda Wrede -instituutti

Fanny Södergran on väitöskirjatutkija ja laillistettu  sosiaalityöntekijä. Hän työskentelee tutkijasosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla ja Mathilda Wrede-instituutissa. Tutkimuksessa Fanny tarkastelee sosiaalisia oikeudenmukaisuusulottuvuuksia ilmastokriisissä ympäristöliikkeiden näkökulmista, sekä posthumanistisen teorian kehitystä sosiaalityön tieteenalalla. HPRC:ssa Fannylla on suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. 

Katrina Silfvast, Tutkijasosiaalityöntekijä, Mathilda Wrede -instituutti

Katrina Silfvast on valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän työskentelee tutkijasosiaalityöntekijänä ja kehittämiskonsulttina Helsingin kaupungilla ja Mathilda Wrede-instituutissa. 

Frida Westerback on väitöskirjatutkija sosiaalityön tieteenalalla ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Frida työskentelee yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa. Hän tutkii nuorten aikuisten siirtymiä aikuisuuteen ja työelämään, elämänkulun vaiheita sekä ammattilaisilta saatua tukea. Lisäksi Frida on HPRC-tiimin jäsen.

Petra Malin, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija.  

 Petra Malin on yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Väitöskirjassaan hän tutkii taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia osallisuuden ja demokratian edistäjinä sosiaalityössä. 

 

 

 

 

Liity sähköpostilistalle

Voit liittyä sähköpostilistallemme jättämällä yhteystietosi täällä.