Helsinki Practice Research Publications -julkaisusarjassa ilmestyy ensimmäinen väitöskirja

Helsinki Practice Research Centre (HPRC) käynnistää toukokuussa uuden julkaisusarjan, jossa julkaistaan väitöskirjoja ja muuta keskuksen toimintaan kiinnittyviä julkaisuja. Sarjan ensimmäinen julkaisu on Nanne Isokuortin väitöskirja systeemisen lastensuojelun toimintamallin implementoinnista Suomessa.

Isokuortin väitöskirja Understanding implementation in child and family social work. Process evaluation of the Systemic Practice Model in Finland käsittelee systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönottoa Suomessa ruohonjuuritasolta lastensuojelun asiakkaista aina kansallisen tason vaikuttajiin asti. Tutkimuksen pohjimmaisena tavoitteena on tuottaa tietoa edistämään empiirisesti tutkittujen mallien ja menetelmien käyttöönottoa lasten ja perheiden sosiaalityössä. Tutkimus kiinnittyy siten osaksi kansainvälisesti kasvavaa, sosiaalityön käytännön kehittämistä palvelevaa arviointitutkimusperinnettä. Väitöskirja on ensimmäisiä suomalaisia sosiaalityöhön keskittyviä implementointitutkimuksia.

Systeeminen malli on sovellus englantilaisesta Reclaiming Social Work (RSW) -mallista, jota pilotoitiin Suomessa vuosina 2016-2018 osana Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Mallin tarkoituksena on parantaa lasten ja perheiden sosiaalityön laatua systeemisen työskentelyn avulla ja sen käyttöönottoa on myös jatkettu pilottivaiheeseen keskittyvän tutkimuksen jälkeen. ”Implementointitutkimus tarjoaa tietoa ja konkreettisia työvälineitä palvelujen parantamiseen. Toivon, että tutkimustuloksista on hyötyä niin systeemisen mallin kuin muidenkin sosiaalityön innovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönoton tukeen jatkossa”, Isokuortti toteaa.

Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja neljästä osajulkaisusta. Tutkimuksella oli kolme tehtävää:

  1. systemaattinen kirjallisuuskatsaus lastensuojelun toimintamallien vaikuttavuudesta (osatutkimus I)
  2. implementointitutkimus, jossa arvioitiin eri tason toimijoiden haastattelujen keinoin systeemisen mallin implementoinnin toteutusta, prosessiin vaikuttaneita tekijöitä ja käytännön tasolla tapahtuneita muutoksia (osatutkimukset II ja III)
  3. systeemisen mallin ohjelmateorian eli yksityiskohtaisen kuvauksen rakentaminen mallin kehittäjien ja levittäjien kanssa (osatutkimus IV).

Väitöskirja on luettavissa maksuttomasti täällä. Väitöstilaisuudessa myös jaetaan painettuja kirjoja.

Isokuortin väitöstilaisuus pidetään ke 17.5. klo 13 auditoriossa 116, Unioninkatu 35. Tilaisuutta voi myös seurata etäyhteydellä täällä. Vastaväittäjänä toimii professori Martin Webber (Yorkin yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Maija Jäppinen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.