Translationaalinen terveystutkimus

Translationaalinen terveystutkimus on monitieteistä ja eläinlajien rajat ylittävää. Se tähtää perustutkimustiedon nopeaan hyödyntämiseen kliinisessä tutkimuksessa ja hoitomenetelmissä. Toisaalta potilasnäytteitä ja erilaisia tautimalleja hyödyntämällä voidaan päästä käsiksi myös sairauksien perusmekanismeihin.

Helsinki One Health -hankkeessa erityisasemassa ovat spontaanit tautimallit tarkoin dokumentoiduissa kotieläinpopulaatioissa. Ihmisellä ja koiralla on esimerkiksi useita yhteisiä sairauksia, jotka puhkeavat spontaanisti ja joita hoidetaan samoin lääkkein. Ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavia koiria voidaan pitää ihmisen sairauden tautimallina.

Tällaiset tautimallit tarjoavat erinomaisen kohteen niin ihmisten kuin eläintenkin tautimekanismien tutkimiseksi. Samanaikaisesti pyritään myös hyödyntämään uusia, solumalleihin perustuvia tekniikoita sairauksien taustojen ymmärtämiseksi.

Esimerkkejä Helsingin yliopistossa tehtävästä translationaalisesta tutkimuksesta ovat koirien ja ihmisten perinnölliset hermostosairaudet sekä ihmisen kantasoluista erilaistettujen haimasolujen käyttö diabetestutkimuksessa.

Ryhmän johtajat

Lisätietoa ryhmänjohtajista ja heidän tutkimuksestaan löytyy henkilöprofiileista.