Tietoa meistä

HOH Helsinki One Health on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

HOH Helsinki One Health -verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Verkosto rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi. 

HOH Helsinki One Health -verkoston tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa, ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien sairauksien periytymistä ja vaikutuksia eläinten hyvinvointiin.

HOH Helsinki One Health verkosto tekee yhdessä avainkumppaneidensa kanssa kaikkensa, jotta Helsingin yliopisto olisi vuonna 2025 yksi yhteisen terveyden tutkimuksen huippuyliopistoista maailmassa.

Helsinki One Health yhdistää Helsingin yliopiston viisi tiedekuntaa:

ja kumppanuusinstituutit RuVi, Luke ja THL 

Sosiaalinen media
One Health One Planet