Ruokaturvallisuus

Ruokaturvallisuustutkimus yhdistää korkeatasoisen ja jo pitkät perinteet omaavan, ruuan turvallisuuteen ja laatuun keskittyvän epidemiologisen ja perustutkimuksen matemaattiseen riskinarviointiin ja yhteiskuntatieteitä sivuavaan elintarvikevalvonnan tutkimukseen.

Helsinki One Health pyrkii erityisesti ymmärtämään ihmis- ja eläinkuntaa uhkaavan mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämistä ja hallintaa ruokatuotantoketjuissa, tuottamaan entistä tarkempia ja kokonaisvaltaisempia menetelmiä alati muuttuvien ruokaturvallisuusuhkien riskinarviointiin, ja kehittämään elintarvikevalvonnan käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla muuttuvia ruokaturvallisuusriskejä voidaan hallita tehokkaasti huomioiden tuotannon monimuotoisuus ja toimintaedellytykset.

Ryhmän johtajat

Lisätietoa ryhmänjohtajista ja heidän tutkimuksestaan löytyy henkilöprofiileista.