Eläinten terveys

Jalostus on sopeuttanut kotieläinlajejamme elämään kanssamme. Monella lajilla se on johtanut huomattaviin muutoksiin lajien perimässä, anatomiassa, fysiologiassa, aineenvaihdunnassa, käyttäytymisessä ja myös puolustusmekanismissa. Jalostus on vaikuttanut eläinten terveyteen ja hyvinvointiin – ja johtanut myös näihin liittyviin ongelmiin.

Ongelmat koskevat muun muassa hengityselimistön, tuki-ja liikuntaelimistön, ruuansulatuselimistön, hermoston ja lisääntymiselinten terveyttä ja toimintaa. Terveyden ja sairauden muutokset näkyvät säännönmukaisesti eläinten käyttäytymisessä – siksi sairauden mukanaan tuoman kipukäyttäytymisen tutkimus on tärkeää.

Ryhmän johtajat

Lisätietoa ryhmänjohtajista ja heidän tutkimuksestaan löytyy henkilöprofiileista.