HOH ryhmänjohtajat

HOH-verkoston ryhmänjohtajat vetävät verkoston kolmen teeman alle keskittyvää tutkimusta: Eläinten terveys ja hyvinvointi, Ruokaturvallisuus, sekä Translationaalinen terveystutkimus.

Teemat yhdistävät tutkijoita eri tieteenaloilta, esimerkiksi lääketieteestä, eläinlääketieteestä, biologiasta, kotieläintieteestä, farmasiasta, sosiaalitieteistä sekä ympäristötieteistä.

Tietoa ryhmänjohtajista löytyy allaoleviin teemoihin ryhmiteltynä. Teema-alueista löytää heidän profiiliinsa Helsingin yliopistossa. Jotkin ryhmäjohtajat on listattu useamman kuin yhden teeman alle, koska heidän tutkimuksensa liittyy useisiin teemoihin.