Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa
Hae yksilöllisiä järjestelyitä viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00.
Ohjeet

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), täytä ja toimita korkeakoululle kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseesi lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden vuoksi hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Sinun tulee käyttää valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen lomaketta, joka on tulostettavissa korkeakoulujen verkkosivuilta.

Täytä tai tulosta lomake sen korkeakoulun verkkosivulta, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 sen korkeakoulun hakijapalveluissa, jossa ilmoitat suorittavasi valintakokeen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilö- ja yhteystietosi sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon haet. Katso yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen toimittamisen ohjeet kyseisen korkeakoulun omista ohjeista. Hakemuksen liitteiden osalta sinun tulee noudattaa näitä biologian valintayhteistyön omia ohjeita.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Korkeakoulu ilmoittaa sinulle kirjallisesti tai sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa pyyntösi mukaisesti, korkeakoulu lähettää sinulle tästä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Ohjeet yliopistoittain:

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt

Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt