Kielitaidon osoittaminen

Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen. Biologian yhteishaussa vuoteen 2019 asti on voinut osoittaa kielitaidon valintakokeella, mutta todistusvalintauudistuksen vuoksi vuodesta 2020 alkaen se ei ole enää mahdollista, vaan kielitaito täytyy osoittaa erikseen.
Ohjeet

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taito, jos haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille), Helsingin yliopisto
 • Biologia, Jyväskylän yliopisto
 • Biologia, Oulun yliopisto
 • Biologia, Turun yliopisto

Sinun tulee osoittaa ruotsin kielen taito, jos haet hakukohteeseen:

 • Biologi (för sökande med kunskaper i svenska), Helsingin yliopisto

Voit osoittaa joko suomen tai ruotsin kielen taidon, jos haet hakukohteeseen:

 • Ympäristötieteet, Helsingin yliopisto
Suomen kielen taidon osoittaminen

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe* on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe (A-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur, TAI
 • keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe (B-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla laudatur.

* Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli).

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen hakukeväänä. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee ladata hakemuksellesi kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A-, A1- tai A2-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi B-kielenä vähintään arvosanalla 5.

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu hakuvuoden kesällä, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades).

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021, TAI
 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI 
 • suomi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu hakuvuoden kesällä, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4), TAI
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 vähintään arvosanalla 8.

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomeksi suoritetulla ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon vuonna 2018 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen hakukeväänä. Muussa tapauksessa lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) mukaisista opinnoista tai lukio-opinnoista saadulla päättötodistuksella, jos opintojen suorituskieli on suomi.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulussa hyväksytysti suoritetuilla perusopetuksen oppimäärää vastaavilla opinnoilla suomen kielestä.

Lataa hakemukselle kopio päättötodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet tehnyt:

 • suomalaisessa korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • suomalaisessa korkeakoulusta tutkintoon sisältyvän kielikokeen suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomen kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60 op/35 ov:n opintokokonaisuuden.

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi ja/tai opintosuoritusotteestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Vaihtoehtoisesti voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla, jos sinulla on ylimmän tason (tasot 5 ja 6) tutkinnosta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti.

Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Voit myös osoittaa kielitaitosi yhdistelmällä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta seuraavasti:

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä, TAI
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Lataa hakemukselle kopio todistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon tutkinnoissa.

Voit myös osoittaa kielitaitosi yhdistelmällä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta seuraavasti:

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä, TAI
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Lataa hakemukselle kopio todistuksestasi.

 • Jokin muu kuin yllä mainittu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.
 • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan suomen kielen taidon olevan tasolla B2.

Lataa hakemukselle kopio tutkintotodistuksestasi tai kielitestin tuloksesta.