Kielitaidon osoittaminen
Hakukelpoisuus yliopistoon perustuu sekä korkeakoulukelpoisuuden että kielitaidon osoittamiseen. Biologian yhteishaussa vuoteen 2019 asti on voinut osoittaa kielitaidon valintakokeella, mutta todistusvalintauudistuksen vuoksi vuodesta 2020 alkaen se ei ole enää mahdollista, vaan kielitaito täytyy osoittaa erikseen.
Ohjeet

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taito, jos haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille), Helsingin yliopisto
 • Biologia, Jyväskylän yliopisto
 • Biologia, Oulun yliopisto
 • Biologia, Turun yliopisto

Sinun tulee osoittaa ruotsin kielen taito, jos haet hakukohteeseen:

 • Biologi (för sökande med kunskaper i svenska), Helsingin yliopisto

Voit osoittaa joko suomen tai ruotsin kielen taidon, jos haet hakukohteeseen:

 • Ympäristötieteet, Helsingin yliopisto

Alla on lueteltu vaihtoehtoiset tavat osoittaa suomen kielen taito:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa:
  • A / A1 / A2 -tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 2, tai
  • B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5.
 • EB-tutkinnossa:
  • Suomi L1- tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5), tai
  • Suomi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 8.
 • RP- tai DIA-tutkinto:
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4), tai
  • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8 .
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI)
  • Muut hakukohteet: keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu vähintään arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta (YKI) ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta: Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi,
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi,
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi,
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena,
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot tai
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa hakijan suomen kielen taidon olevan tasolla B2

Kielitaitosi osoittamiseksi sinun tulee ladata kielitaidon osoittava todistus hakulomakkeelle. Huom! Sinun ei tarvitse toimittaa liitettä, jos osoitat kielitaitosi

 • v. 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla,
 • v. 2018 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla tai erikoisammattitutkinnolla
 • v. 1995 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella korkeakoulututkinnolla.
 • Jos tutkintosi valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee liittää hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen myöntämä virallinen ennakkoarvio, josta käy ilmi arvioitu valmistumisajankohta, tutkintonimike sekä kielitaidon osoittava tieto.