Verifikaatiolaboratorio

VERIFIN on ollut OPCW:n designoitu laboratorio vuodesta 1996.

Akkreditoituna ja designoituna laboratoriona VERIFINin pitää kyetä virheettömästi analysoimaan ja raportoimaan tulokset sille lähetetyistä näytteistä 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta. Kemikaalien tunnistusten pitää perustua vähintään kahteen eri analyysitekniikkaan. Ainakin toisen analyysitekniikan pitää olla spektrometrinen (esim. GC-EI/MS, GC-CI/MS, LC-MS, FTIR tai NMR).

VERIFIN pyrkii osallistumaan myös muihin relevanttehin pätevyystesteihin, kuten EU-projekteissa järjestettäviin testeihin, kehittäkseen osaamistaan Kemiallisen aseen kieltosopimukseen liittyvien kemikaalien analysoinnissa. VERIFIN tulee osallistumaan mm. EuroBioTox -projektin risiini, saksitoksiini ja botuliini-neurotoksiini -pätevyystesteihin vuosien 2018-2022 aikana.

VERIFIN on FINASin (Finnish Accreditation Service) vuonna 1996 akkreditoima laboratorion numero T073. Vuonna 2016 akkreditointi laajentui koskemaan biolääketieteellisiä näytteitä (veri ja virtsa).

Akkreditointi

VERIFIN on FINASin (Finnish Accreditation Service) vuonna 1996 akkreditoima laboratorion numero T073. Vuonna 2016 akkreditointi laajentui koskemaan biolääketieteellisiä näytteitä (veri ja virtsa). Akkreditoinnin pätevyysalue on "Kemiallisten taisteluaineiden verifikaatioanalytiikka, kvalitatiivinen analytiikka, mukautuva pätevyysalue: Ympäristötestaus, materiaalitestaus ja biolääketieteellinen testaus".

FINAS myönsi VERIFINille sen ensimmäisen akkreditoinnin vuonna 1996 EN45001 standardin ja ISO Guide 25:n mukaan. Nykyään Instituutti toimii standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimusten mukaisesti. Nykyinen akkreditointi on voimassa 25.10.2024 asti. FINAS arvioi Instituutin laatujärjestelmän säännöllisin väliajoin.

Designointi

VERIFIN on ollut OPCW:n designoitu laboratorio vuodesta 1996. Designointikriteerit ovat: akkreditoitu laatujärjestelmä, kansainvälisesti tunnustettu akkedidointi ja onnistuneet suoritukset OPCW:n järjestämissä pätevyystesteissä.

VERIFIN menetti ympäristönäytteiden analysoinnin designaationsa vuonna 2015, epäonnistuttuaan 37. pätevyystestissä 21 perättäisen A-arvosanan jälkeen. Epäonnistumisen syy arvioitiin perusteellisesti ja siitä otettiin opiksi. Seuraavissa kolmessa pätevyystestissä vuosina 2015-2016 VERIFIN sai A-arvosanan jokaisessa testissä. Nimitystila palautettiin vuonna 2017.

Instituutin tavoitteena on säilyttää statuksensa tunnustettuna laboratoriona. Keväällä 2017 VERIFIN sai myös OPCW:n designoinnin biolääketieteellisten näytteiden analysointiin ja voi näin ollen saada myös oikeita biolääketieteellisiä näytteitä OPCW:ltä. VERIFIN on vuodesta 2013 avustanut OPCW:a autenttisten näytteiden analysoinnissa.