Tehtävät

VERIFINin päätoiminta koostuu tutkimuksesta, opetuksesta, hallinnosta ja yhteistyöstä kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kemiallisten aseiden käytön kieltämiseksi ja valvomiseksi.

VERIFINin tehtäviin kuuluu erityisesti:

  • Tutkimus ja jatkokoulutuksen antaminen.
  • Toimia ulkoministeriön määräämänä Kemiallisen aseen kieltosopimusta valvovana kansallisena viranomaisena sekä suorittaa muut ulkoministeriön määräämät tehtävät.
  • Kehittää näytteenkäsittely- ja analysointimenetelmiä Kemiallisen aseen kieltosopimuksessa mainituille yhdisteille.
  • Kouluttaa kehittyvien maiden tutkijoille Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskeinen sisältö, valvonta ja kiellettyjen yhdisteiden tunnistaminen erilaisista näytematriiseista.
  • Avustaa kansainvälistä kemiallisen aseen kieltöjärjestöä (OPCW) sekä Yhdistyneitä kansakuntia (YK).