Tutkimus

VERIFINissä tehtävä tutkimustyö tukee sellaista menetelmänkehitystä, joka antaa työkaluja kemiallisen aseistariisunnan valvontaan. Tämä, jo CW-projektin aikana aloitettu tutkimus, keskittyy analyyttiseen kemiaan perustuvien tutkimusmenetelmien (GC, GC-MS, LC-MS, NMR) kehittämiseen.

EuroBioTox -projekti (European programme for the establishment of validated procedures for the detection and identification of biological toxins) on jatkoa EU:n turvallisuusohjelmasta rahoitetulle EQuaTox -projektille (2012–2014). Robert-Koch instituutin (RKI) koordinoima Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluva projekti alkoi 1.6.2017 ja kestää viisi vuotta. Hankkeeseen osallistuu VERIFINn ja RKI:n lisäksi 11 yliopistoa, tutkimuslaitosta ja yritystä (EC-JRC, Institute Pasteur, Anses, CEA, WIV-ISP, ZHAW, Toxogen, FOI, Queen’s University of Belfast, Spiez Laboratory ja ChemStat).

EuroBioTox on Horizon 2020 projekti ja siinä tutkitaan viittä eri toksiinia: saksitoksiini, risiini, abriini, botuliini-neurotoksiini sekä stafylococcus enterotoksiini B. Projektissa jatketaan menetelmien kehitystä ja validointia biotoksiineille.

Decision Aid for Marine Munitions: Practical application (DAIMON 2) on jatkoa kolmivuotisille DAIMON (2016-2019) ja CHEMSEA (2011-2014) projekteille. DAIMON 2 -projektissa Itämereen upotettujen räjähteiden ja kemiallisien aseiden tehokkaaseen hallintaan aikaisemmissa projekteissa kehitetyn Decision Support System (DSS) ohjelmiston käyttöönottoa tullaan kouluttamaan viranomaisille ja ohjelmiston käyttöön liittyviä vakiotoimintamenettelyitä kehitetään.

Aikaisemmassa DAIMON -projektissa VERIFIN on kehittänyt ja optimoinut kemiallisien taisteluaineiden ja myrkyllisten räjähteisiin liittyvien kemikaalien analyysimetodeja. DAIMON 2 -projektissa VERIFIN on vastuussa vakiotoimintamenettelyiden kokoamisesta ja osallistuu kouluttamiseen.

Projektiin ovat osallistuneet: Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences (IOPAN), Polish Naval Academy (PNA), Chalmers University of Technolgy, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institut für Rural Areas, Forestry and Fisheries (TIFI), Suomen Ympäristökeskus (SYKE), Norwegian Defence Research Establishment, Clausthal University of Technology (TUC), Egeos GmbH ja University of Helsinki - VERIFIN vuosina 2019-2021.

 

GIDPROvis (Gas Ion Distillation and Sequential Ion Processing Technologies for Identification and Visualization of Chemicals in Airborne Vapours) on EU:n Horizon 2020 Future and Emerging Technologies -ohjelman rahoittama ja VERIFIN:in koordinoiman tutkimuskonsortion projekti, jonka tavoitteena on kehittää uutta detektoriteknologiaa. GIDPROvis on Helsingin Yliopiston ensimmäinen Horizon 2020:lla rahoitettu projekti. Projekti aloitettiin virallisesti lokakuussa ion mobility -tekniikan huippuasiantuntijan professori Gary Eicemanin liittyessä VERIFIN:in ryhmän johtoon.

GIDPROvis yhdistää kaksi uuden sukupolven tekniikkaa: Gas Ion Distillation (GID) ja Sequential Ion Processing (PRO), joiden perusteella pyritään tuottamaan reaaliaikaisesti visualisoitava virtuaalinen ympäristö detektoreja ympäröivistä haihtuvista kemikaaleista. Molekyyliauroja visualisoivien GIDPRO -analysaattoreiden on tarkoitus olla pienikokoisia ja kannettavia.

Projektin yhteydessä tutkitaan myös molekyyliaurojen visuaallisen mallinnuksen emotionaalisia ja psykologisia vaikutuksia, simuloitujen sekä kontrolloitujen kokeiden avulla.

Lisätietoja GIDPROvis:n sivuilta.

Suomen Akatemian rahoittama VERIFIN:in ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) muodostaman tutkimuskonsortion projekti WARTOX (Chemical warfare agents in the Baltic Sea: biotransformation products and their toxicity) on jatkoa aikaisemmille kemiallisten aseiden hävitystä Itämereen tutkineille CHEMSEA ja DAIMON -projekteille. Viimeisen 15 vuoden aikana tehdyn tutkimuksen perusteella on selvitetty syöpyneistä ampumatarvikkeista vuotavien taisteluaineiden päästöjen riskejä Itämeren merielämälle.

WARTOX tutkii aikaisempia projekteja laajempaa kirjoa potentiaalisesti haitallisia yhdisteitä ja sekundaarisia hajoamistuotteita, jotta pystyttäisiin kartoittamaan kattavammin taisteluaineiden ympäristölleen tuottamia riskejä. Projektin perusteella pyritään päivittämään tarkkailtavien kemikaalien listaa sekä niiden myrkyllisyysraja-arvoja tarkempaa riskienarviointia varten.

Projektin tavoitteena on myös tuoda Itämereen hävitettyjä kemiallisia ampumatarvikkeita paremmin yleiseen tietoisuuteen sekä levittää projektin tuloksia kansainvälisten yhteyksien kautta viranomaisille ja vastuussa oleville päättäjille.