Kansallinen viranomainen

VERIFIN on kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa määritelty Suomen kansallinen viranomainen, joka hoitaa Suomen ulkoministeriön antamia kansallisia viranomaistehtäviä.

VERIFINin viranomaistehtäviin kuuluvat Kieltosopimusta koskevien tietojen toimittaminen yrityksille ja viranomaisille, sopimuksen edellyttämien tietojen kerääminen Suomen kemianteollisuudelta, kansallisten ilmoitusten valmistaminen OPCW:lle sekä toimiminen saattajana Suomessa tehtävissä OPCW:n määräämissä tarkastuksissa.

Jotkut viranomaistoiminnot on jaettu muille tahoille:

VERIFINin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea Kemiallisen aseen kieltosopimuksen keskusjärjestöä (OPCW). Tätä tukea VERIFIN on antanut osallistumalla OPCW:n toimeenpanevan neuvoston (Executive Council) ja tieteellisen neuvoa antavan elimen (Scientific Advisory board) toimintaan. VERIFIN on toiminut OPCW:n analyyttisen tietokannan arviointiryhmässä sekä toiminut OPCW:n järjestämien luotettavuuskokeiden tulosten arvioijana. VERIFIN on myös osallistunut OPCW:n asevalvontaan osallistuvien tarkastajien kouluttamiseen.

Kemiallisen aseen kieltosopimusta koskeva laki (346/1997) ja asetus (348/1997) astuivat voimaan 29.4.1997 samaan aikaan kemiallisen aseen kieltosopimuksen kanssa. Lakia on päivitetty vuosina 2007 ja 2010.

 

Suomessa voimassa olevan lainsäädännön löytää FINLEX - Säädöstietopankista.

Postiosoite:

VERIFIN

Kemian osasto

PL 55

FI-00014 University of Helsinki

 

Käyntiosoite:

VERIFIN

A. I. Virtasen Aukio 1

FI-00560 Helsinki

 

Yhteyshenkilö: