Organisaatio

VERIFIN on Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan Kemian osaston yksikkö.

Organisaatiokaavio

Verifin

 

Johtokunta

Johtokunta ohjaa ja hallinnoi VERIFINin kaikkea toimintaa.

Nimi Nimike Toimipaikka
Anne Sipiläinen Alivaltiosihteeri Ulkoasiainministeriö, johtokunnan puheenjohtaja
Heikki Tenhu Professori, Kemian osaston johtaja Helsingin yliopisto
Paula Eerola Dekaani, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto
Mikael Långström Ulkoasiainsihteeri Ulkoasiainministeriö
Marjo Berglund Kvestori Helsingin yliopisto
Risto Hakoila Talousjohtaja Ulkoasiainministeriö
Vesa Virtanen Suunnittelupäällikkö Puolustusvoimat
Paula Vanninen Professori, VERIFINin johtaja VERIFIN
Matti Kuula Kemisti VERIFIN
Kira Sivula Johtokunnan sihteeri VERIFIN