Väitöskirjatutkija työosuuskuntien strategisten resurssien tutkimukseen

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee väitöskirjatutkijaa kolmeksi vuodeksi rahoitettuun tehtävään STRAWOCO-projektissa, joka tutkii miten työosuuskunnat luovat strategisia resursseja.

Työosuuskunnat ovat työelämädemokratian keskeisin ilmentymä ja näin ollen ne voivat toimia yhtenä kestävän talouden kulmakivenä. Viime vuosina näitä organisaatioita on esitetty ratkaisuksi vähentämään työelämän epävarmuutta, kun Uberin kaltaiset alustatalouden yritykset ovat korvanneet pysyviä työsuhteita keikkatyöllä useilla teollisuuden aloilla. Aikaisempi tutkimus esittää kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä työosuuskuntien kyvykkyyksistä luoda strategisia resursseja, jotka ovat tarpeellisia selviytymisen kannalta koventuvassa kilpailussa.

Väitöskirjatutkijana STRAWOCO-hankkeessa käytät laadullisia menetelmiä tutkiaksesi, miten suomalaiset ja hollantilaiset työosuuskunnat rakentavat ja hallinnoivat strategisia resursseja. Väitöskirjan ohjaus tehdään yhteistyössä Helsingin ja Utrechtin yliopiston välillä. Väitöskirjasi aikana matkustat tutkimusvaihtoon Utrechtin yliopistoon tutkiaksesi paikallisia työosuuskuntia. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa verkostojen luomisen kahdessa eurooppalaisessa huippuyliopistossa ja on näin ollen erinomainen pohja tutkijanuran aloittamiseen ja edistämiseen.

Valintakriteerit

Etsimme tutkimusteemasta kiinnostunutta ansioitunutta väitöskirjatutkijaa. Odotamme sinulta:

  • maisterintutkintoa aiheen kannalta relevantilta alalta (esim. kauppatieteet tai sosiologia),
  • kiinnostusta ja mieluusti kokemusta laadullisten menetelmien käytöstä ja
  • erinomaiset suullisen ja kirjallisen englannin kielen taidot.

Myös suomen ja hollannin kielen taidot ja aikaisempi perehtyneisyys osuuskuntiin katsotaan ansioiksi hakemuksessa.

Rahoitus

Tehtävän ensimmäiset kaksi vuotta ja neljä kuukautta rahoitetaan Wihuri säätiön apurahalla. Lisäksi Ruralia instituutti on budjetoinut varat väitöskirjatutkijan palkkaa varten kahdeksaksi kuukaudeksi. Näin ollen rahoitusta on yhteensä kolmeksi vuodeksi.

Wihurin säätiön kuukausittainen apuraha on 2330 euroa. Hakijan kannattaa perehtyä apurahansaajan lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmavakuuttamiseen ja verotukseen, sillä nämä tekijät vaikuttavat apurahan nettomäärään. Apuraha on kuitenkin pitkälti verovapaata tuloa (ks. linkit työpaikkailmoituksen lopussa).

Helsingin yliopisto tarjoaa valitulle henkilölle työvälineet ja työtilan. Ensisijainen työtila sijaitsee joko Ruralia-instituutin Mikkelin toimipisteessä tai maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiloissa Viikissä. Erilaiset yhteisesti sovitut hybridi- ja etätyöjärjestelyt ovat kuitenkin mahdollisia. Tutkimusvierailua Utrechtin yliopistoon isännöi Copernicus Institute of Sustainable Development.

Tietoa organisaatiosta

Valittu henkilö työskentelee kestävän talouden ja osuustoiminnan tutkimusryhmässä, jota johtaa yliopistotutkija Taneli Vaskelainen. Tutkimusryhmä tutkii miten ja missä olosuhteissa vaihtoehtoiset organisaatiomuodot ja etenkin osuuskunnat voivat edistää sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävämpää taloutta.

Tutkimusryhmä toimii maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituutissa, joka tarjoaa korkeatasoista tutkimus- ja innovaatiokumppanuutta maaseutujen kehittämiseen. Instituutin painopistealueet ovat aluekehittäminen, kestävät ruokajärjestelmät ja uusi biotalous. Instituutissa toteutetaan kansainvälistä, kansallista ja alueellista tutkimusta noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö. Työskentelemme suurten maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi perustutkimuksen, uteliaisuuden ja yhteistyön avulla – yhdessä maailman parhaaksi! Yliopistossa työskentelee yhteensä noin 8 000 opettajaa, tutkijaa ja asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön jäsentä. Arvostamme vastuullisuutta ja haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työnantaja.

Hakeminen

Hakemukseen liitetään seuraavat englanninkieliset asiakirjat:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, joka kuvailee hakijan motivaation ja pätevyyden paikan suhteen.
  2. Ansioluettelo, josta ilmenee hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot, työkokemus ja mahdollinen julkaisuluettelo sekä kahden suosittelijan yhteystiedot (3 sivua)
  3. Kopiot maisterin- ja kandidaatintutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista (opintosuoritusote) sekä näiden käännökset, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
  4. Kaksi kirjoitusnäytettä, esimerkiksi näyte maisterintyöstä tai essee tai tapaustutkimus opintojen ajalta.

Liitteet kootaan yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti: STRAWOCO_sukunimi_etunimi ja toimitetaan osoitteeseen ruralia-instituutti(at)helsinki.fi 5.3.2023 klo 23:59 mennessä.

Lisätietoa

Lisätietoja tehtävästä antaa