Lääketieteellisen tiedekunnan uudet verkkosivut

8.12.2016
Uudet verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta.

Suurin osa opiskelijoita koskevista tiedoista on siirretty Lääketieteellisen tiedekunnan sivuille Flammaan.
Vanhat verkkosivut ovat käytettävissä toistaiseksi uusien rinnalla osoitteessa www.med.helsinki.fi.