Datakapitalismin jäljillä

Alustojen vallan ensimmäisessä jaksossa ollaan Timo Harakan kirjan tiimoilta datakapitalismin jäljillä.

En osaa sanoa, kuka datakapitalismi-sanaa on käyttänyt ensimmäisen kerran, mutta omaan tietoisuuteni se nousi etenkin tutkija Sarah Myers Westin artikkelin kautta. Vuonna 2019 julkaistussa artikkelissaan Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy West luo kuvaa datakapitalismista uudenlaisena datan markkinoitumisen järjestelmänä. Datan muuttuminen markkinahyödykkeeksi johtaa Westin mukaan yhteiskunnallisen vallan uudenlaiseen jakoon, jossa voittavat parhaiten resursoidut datan käsittelijät ja hamuajat.

Pitkän linjan toimittajana kansanedustaja Harakka kuvaa samaa ilmiötä kirjassaan osuvasti ”kapitalismina steroideilla”: kirjaa lainaten datakapitalismissa ”suuret ovat suurempia, monopolit monopolistisempia, valta valtavampaa ja teho tehokkaampaa”.

Datakapitalismi on yksi monista yrityksistä tavoittaa yhteen sanaan jotain oleellista nyt käynnissä olevasta teknologisesta ja taloudellisesta murroskaudesta. Muita hieman vastaavia alan kirjallisuudessa esiintyviä termejä ovat esimerkiksi valvontakapitalismi (surveillance capitalism) ja portinvartijoiden valta. Kukin näistä valottaa hieman toisistaan poikkeavia puolia tästä ilmiöstä.

Harakan haastattelussa käymme läpi monia teemoja, joista tullaan puhumaan Alustojen vallan myöhemmissä jaksoissa monipuolisen haastateltavien joukon kanssa. Sellaisia podcastissa esiin nousseita teemoja, joista olisi voinut puhua enemmänkin, ovat esimerkiksi alustafirmojen EU-säätely sekä se, millaista pääomaa data nykytaloudessa tarkemmin ottaen on. Pysykää kuulolla.