Helsingin yliopiston uusi soveltavan psykologian koulutusohjelma

Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa psykologian asiantuntijoita uudessa soveltavan psykologian kandiohjelmassa. Kandiohjelmaan valitaan ensimmäisenä vuonna 80 opiskelijaa. Uusi koulutusohjelma on mukana kevään 2024 toisessa yhteishaussa, ja ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024.

Miksi ohjelma on kehitetty?

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan yhä enemmän psykologista asiantuntemusta. Psykologista asiantuntemusta tarvitaan myös monissa sellaisissa tehtävissä, jotka eivät vaadi terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä. Helsingin yliopiston psykologian alan uusi ohjelmakokonaisuus vastaa tähän tarpeeseen.

Millainen uusi kandiohjelma on?

Soveltavan psykologian kandiopintojen laajuus on 180 opintopistettä ja kesto kolme vuotta. Opintojen kielenä on suomi. Kandiohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan välillä. Koulutuksessa painotetaan erityisesti vuorovaikutustaitoja, tieteellisen tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuottamista sekä tiivistä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Kandiohjelman opiskelijat saavat suoraan opiskeluoikeuden organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026.

Millaista opiskelu kandiohjelmassa tulee olemaan?

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia, opiskelijalähtöisiä ja aktivoivia sekä opiskeltavaan sisältöön nähden pedagogisesti harkittuja. Opinnoissa keskitytään vahvasti siihen, miten ryhmät, yhteisöt ja organisaatiot toimivat. Opintojen aikana opittua tietopohjaa sovelletaan todellisiin työelämän haasteisiin ja tilanteisiin.

Lue lisää koulutusohjelman rakenteesta ja sisällöstä sekä kursseista ja opetuksesta

Kenelle ohjelma sopii?

Soveltavan psykologian kandiohjelma ja organisaatiopsykologian maisteriohjelma tarjoavat monipuolisen koulutusohjelman niille, jotka haluavat toimia moninaisissa psykologian asiantuntijatehtävissä, mutta eivät tähtää terveydenhuollon ammattilaisena toimivan psykologin tehtäviin.

Millaisissa tehtävissä valmistuneet maisterit voivat työskennellä?

Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat ovat psykologian asiantuntijoita. He sijoittuvat erilaisiin asiantuntija- ja kehitystehtäviin yrityksissä ja organisaatioissa. Ohjelma ei anna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.

– Psykologian alan kandi- ja maisteriohjelman avulla alamme Helsingin yliopistossa kouluttaa psykologian asiantuntijoita laajemmin yhteiskunnan käyttöön. Uskomme, että saamme uuden koulutuksen avulla tulevaisuuden ratkaisijoita tukemaan erilaisten organisaatioiden toimintaa, kertoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Arola.

Tulevat organisaatiopsykologian maisterit voivat työskennellä valmistuessaan esimerkiksi HR-, kehittämis- tai konsultointitehtävissä. Heidän osaamistaan voidaan hyödyntää muun muassa muutostilanteissa, työhyvinvoinnin tai organisaation prosessien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

– Organisaatiopsykologian osaajia tarvitaan, jotta organisaatiot ja erilaiset yhteisöt menestyvät sosiaalisesti ja inhimillisesti kestävällä tavalla, dekaani Arola tiivistää.