Soveltavan psykologian kandiohjelma

Uusi psykologian alan koulutusohjelma

Psykologian asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnassa ja yrityksissä. Helsingin yliopiston uusi soveltavan psykologian kandiohjelma vastaa tähän tarpeeseen. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2024. Soveltavan psykologian kandiohjelmaan valittavat opiskelijat saavat opiskeluoikeuden myös organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026.

Soveltavan psykologian kandiohjelman ja organisaatiopsykologian maisteriohjelman muodostama koulutusohjelmakokonaisuus tarkastelee ihmisen tiedonkäsittelyä, erilaisten ryhmien ja organisaatioiden toimintaa ja kehittämistä sekä hyvinvoinnin osatekijöitä. Koulutuksessa painotetaan erityisesti vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, menetelmäosaamista, tieteellisen tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuottamista sekä tiivistä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelmakokonaisuudesta valmistuvat opiskelijat ovat psykologian asiantuntijoita, mutta eivät terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Kokonaisuus siis kouluttaa työtehtäviin, joissa ei vaadita terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.

Kandiohjelman toteuttavat Helsingin yliopiston lääketieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00

Soveltavan psykologian kandiohjelmaan valittavat opiskelijat saavat samalla opiskeluoikeuden lääketieteellisen tiedekunnan organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hakeutua valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalipsykologian opintosuuntaan. Opiskelija voi myös hakeutua kiinnostuksensa mukaan muihin maisteriopintoihin Helsingin yliopistossa tai muussa yliopistossa. Tämä edellyttää usein kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandiohjelman valinnaisia opintoja.

Tule kumppaniksi uuteen koulutusohjelmakokonaisuuteen!

Työelämän edustaja! Etsimme yhteistyökumppaneita uuteen koulutusohjelmakokonaisuuteen ja tarjoamme erilaisia tapoja osallistua sekä hyödyntää opiskelijoidemme osaamista organisaatiossanne. Tule ja tuo organisaatiosi mukaan!

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.

Helsingin yliopisto | Yksi maailman parhaista