Soveltavan psykologian kandiohjelma

Uusi psykologian alan koulutusohjelma

Psykologian asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän yhteiskunnassa ja yrityksissä. Helsingin yliopiston uusi soveltavan psykologian kandiohjelma vastaa tähän tarpeeseen. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2024. Soveltavan psykologian kandiohjelmaan valittavat opiskelijat saavat opiskeluoikeuden myös organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026.

Soveltavan psykologian kandiohjelman ja organisaatiopsykologian maisteriohjelman muodostama koulutusohjelmakokonaisuus tarkastelee ihmisen tiedonkäsittelyä, erilaisten ryhmien ja organisaatioiden toimintaa ja kehittämistä sekä työhyvinvoinnin osatekijöitä. Koulutuksessa painotetaan erityisesti vuorovaikutustaitoja, tieteellisen tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuottamista sekä tiivistä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelmakokonaisuudesta valmistuvat opiskelijat ovat psykologian asiantuntijoita, mutta eivät terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Se siis kouluttaa työtehtäviin, joissa ei vaadita terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivan psykologin pätevyyttä.

Kandiohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan välillä.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 180 opintopistettä, 3 vuotta
Tutkintotaso Kandidaatti
Kieli Suomi
Hakuaika Alkaa: 13.03.2024 08:00 Loppuu: 27.03.2024 15:00

Soveltavan psykologian kandiohjelmaan valittavat opiskelijat saavat samalla opiskeluoikeuden lääketieteellisen tiedekunnan organisaatiopsykologian maisteriohjelmaan, joka käynnistyy syksyllä 2026. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hakeutua valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalitieteiden maisteriohjelman sosiaalipsykologian opintosuuntaan. Opiskelija voi myös hakeutua kiinnostuksensa mukaan muihin maisteriopintoihin Helsingin yliopistossa tai muussa yliopistossa. Tämä edellyttää usein kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandiohjelman valinnaisia opintoja.

Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.

Helsingin yliopisto | Yksi maailman parhaista