Mikä on digierko?
Tallenne 3.3.2022 pidetystä koulutuksen esittelywebinaarista.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Järjestimme maaliskuun alussa avoimen webinaarin, jossa esittelimme erikoistumiskoulutuksen sisällön, laajuuden ja hyödyt. Oheisella tallenteella vastuukouluttaja, yliopistonlehtori Tiina Korhonen ja koulutuksen koordinoinnista vastaava projektisuunnittelija Sorella Karme kertovat koulutuksesta.

Haku seuraavaan, syksyllä 2022 käynnistyvään koulutukseen on avoinna 4.4.–15.5.2022.