RANTALAIDUN-tutkimus selvitti merenrantalaidunten vaikutusta pintavesien hygieeniseen laatuun – infektioriski ihmiselle on pieni

Merenrantalaiduntamisen aiheuttama infektioriski pintavesien virkistyskäytössä arvioidaan alhaiseksi. Tämä selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin rantojen läheisyydessä laiduntavista naudoista ja lampaista peräisin olevien taudinaiheuttajien esiintymistä Pohjois-Pohjanmaan rannikon pintavesissä.
Merenrantalaiduntamisen aiheuttama infektioriski pintavesien virkistyskäytössä arvioidaan alhaiseksi

Merenrantalaiduntamisen aiheuttama infektioriski pintavesien virkistyskäytössä arvioidaan alhaiseksi. Tämä selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin rantojen läheisyydessä laiduntavista naudoista ja lampaista peräisin olevien taudinaiheuttajien esiintymistä Pohjois-Pohjanmaan rannikon pintavesissä. 

Tutkimuksessa märehtijäperäisiä suolistomikrobeja havaittiin myös uimarannoilla. Nämä suolistoperäistä saastumista kuvaavat mikrobit eivät automaattisesti aiheuta infektioriskiä ihmiselle. Koska märehtijöiden suolistoperäisiä taudinaiheuttajia ei vesistönäytteistä sen sijaan havaittu, jäävät rantalaiduntamisen aiheuttamat infektioriskit vesien käyttäjille vähäisiksi.