Loppuseminaari ja raportti - Näin lähiöt ovat muuttuneet – mistä uusi suunta?

Tervetuloa ympäristöministeriön Lähiöohjelman 2020–2022 Re:Urbia-tutkimushankkeen loppuseminaariin

tiistaina 7. maaliskuuta klo 12:30–16:00

kuulemaan tuoreita tutkimustuloksia siitä, mikä lähiö nykypäivänä on sosiaalisena ympäristönä ja
sosiaalisten suhteiden näyttämönä, muuttoliikkeen ja väestöllisen valikoitumisen kohteena sekä
toiminnallisen kaupungin ja kaupunkiseudun fyysisenä rakenteena.

Hankkeen loppuraportin preprint on julkaistu 7.3.2023 Linkki raporttiin alla.

Lähiöt kehitettiin 1960-luvun Suomeen poikkeuksellisena ajankohtana, jolloin maaseudun ja teollisuuden tuotantorakenteen muutos johti räjähdysmäisen nopeaan kaupungistumiseen. Visio tulevaisuudesta ja tulevaisuuden tarpeista lähtökohtineen oli selkeä ja lähiöt nähtiin vastauksena yhteiskunnalliseen ja paikalliseen tarpeeseen. 

Viime vuosikymmeninä lähiöt ovat kuitenkin olleet usean kansallisen haasteen polttopisteessä segregaatiokehityksen, väestön ikääntymisen, palveluiden vähenemisen, kiinteistöjen kasaantuvan korjausvelan ja heikkenevän alueen maineen ja taloudellisen arvostuksen paikantuessa etenkin osaan vanhemmista lähiöistä. 

Lähiöohjelman Re:Urbia-tutkimushankkeen loppuseminaarissa kuullaan Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden havaintoja siitä, mikä lähiö nykypäivänä on sosiaalisena ympäristönä ja sosiaalisten suhteiden näyttämönä, muuttoliikkeen ja väestöllisen valikoitumisen kohteena sekä toiminnallisen kaupungin ja kaupunkiseudun fyysisenä rakenteena. 

Minkälaisen vision ymmärrys ja havainnot sosiaalisista yhteisöistä ja niiden nykymuodoista, sosiaaliset rakenteet, koulupalvelut ja fyysiset ympäristöt mahdollistavat tulevan lähiön kehittämiselle? 

 

Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä Helsingin yliopistolla (Kielikeskus sali 115, Fabianinkatu 26) tai etäyhteydellä.

Linkki tutkimuksen loppuraporttiin (preprint)

Linkki etäseurantaan

Tervetuloa!

 

Seminaarin ohjelma

Tervetuloa seminaariin (Mari Vaattovaara) klo 12:30

Lähiö 1.0 asuinympäristönä ja vastauksena 1960- ja 70-lukujen muutokseen (Mari Vaattovaara & Anssi Joutsiniemi)
Lähiöiden väestörakenteen muutos (Mats Stjernberg)
Kaupungin kasvu ja lähiöiden palvelurakenteen muutos (Sanna Iltanen & Teemu Jama)
Koulujen rooli lähiöiden kehitykselle (Venla Bernelius & Oskar Rönnberg)
Lähiö sosiaalisen elämän areenana (Mathew Page, in English)                 

Kahvitauko klo 14:15-14:30

Lähiöt asuinympäristöinä (Oskar Rönnberg)
Tulevaisuuden aihioita (Anssi Joutsiniemi)
Johtopäätökset (Mari Vaattovaara)

Kommenttipuheenvuorot
Loppusanat (Venla Bernelius)

Keskustelua ja kysymyksiä

Seminaari päättyy klo 15:45