Tutkimusprojektille rahoitus Suomen Lontoon Instituutilta

Tutkimusprojekti Radikaaliksi kasvamassa? sai rahoituksen Suomen Lontoon instituutin kevään 2019 ohjelmahaussa. Rahoituksella järjestetään Oxfordin yliopistossa konferenssi lokakuussa 2019. Tilaisuuteen kutsutaan asiantuntijapuheenvuoroja useista eri yliopistoista.

Lisätietoja rahoituksesta löytyy alla olevasta tiedotteesta, jonka on alun perin julkaissut Suomen Lontoon Instituutti. 

 

Miten koulut ehkäisevät radikalisoitumista?

Growing Up Radical? on kansainvälinen ja monialainen tutkimushanke, joka tutkii koulutuksen roolia yhteiskunnallisen radikalisoitumisen ehkäisemisessä. Mukana on tutkijoita esimerkiksi Helsingin ja Oxfordin yliopistoista.

Open Call -rahoilla tutkimusryhmä järjestää minikonferenssin suomalaisille ja brittitutkijoille, kertoo hankkeen yhteyshenkilö, kasvatustieteen tutkija Pia-Maria Niemi Helsingin yliopistosta.

“Hankkeen tarkoituksena on keskustella siitä, miten kouluopetus voisi osaltaan auttaa käsittelemään yhteiskunnallisia jännitteitä, jotka voivat johtaa radikalisoitumiseen. Miten kouluissa voitaisiin taata yhtäläiset mahdollisuudet positiivisen identiteetin rakentamiseen kaikille opiskelijoille, sekä kansallisesti että kansainvälisesti?”

Kun tutkimusulokset ovat valmiit, ne on tarkoitus viedä käytäntöön..

“Haluamme lisäksi tutkia, miten koulusta voidaan tehdä turvallinen paikka kyseenalaistaa ja käsitellä kaikenlaisia arvoja. Tätä tietoa viedään edelleen opettajankoulutukseen,” sanoo Niemi.