Julkaisut

Tutkimusryhmämme tuoreimmat julkaisut:

Benjamin, S., Koirikivi, P., Gearon, L. & Kuusisto, A. 2022. Addressing hostile attitudes in and through education – Transformative ideas from Finnish youth. Youth, 2(4), 556–569.

Benjamin, S., Koirikivi, P., Salonen, V., Gearon, L. & Kuusisto, A. (painossa). Safeguarding social justice and equality: Exploring Finnish youths’ “Intergroup Mindsets” as a novel approach to the prevention of radicalization and extremism through education. Education, Citizenship and Social Justice.

Vallinkoski, K. & Benjamin, S. (painossa). From playground extremism to neo-Nazi ideology –Finnish educators' perceptions of violent radicalization and extremism in educational institutions. Journal of Social Science Education.

Benjamin, S., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. 2022. Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä. Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa. Nuorisotutkimus, 40(3), 59–76.

Benjamin, S., Koirikivi, P., Gearon, L. & Kuusisto, A. (2022). States of Mind: Peace Education and Preventing Violent Extremism. Teoksessa Aslan, E. (toim.). Peace Education and Religions. 285–304. Springer VS, Wiesbaden

Koirikivi, P., Benjamin, S., Hietajärvi, L., Kuusisto, A., Gearon, L. (2021). Resourcing Resilience: Educational Considerations for Supporting Wellbeing and Preventing Violent Extremism amongst Finnish Youth. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 553-569.

Koirikivi, P., Benjamin, S., Kuusisto, A., & Gearon, L. (2021). Values, Lifestyles, and Narratives of Prejudices amongst Finnish Youth. Journal of Beliefs and Values. E-pub ahead of print. DOI: 10.1080/13617672.2021.2010266

Benjamin, S. 2021. Ekstremismi ja ääri-ideologiat kiinnostavat nuoria. Kleio, 3. HYOL ry:n jäsenlehti.

Benjamin, S., Salonen, V., Gearon, L., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. 2021. Safe space, dangerous territory: young people’s views on preventing radicalization through education – Perspectives for pre-service teacher education. Education Sciences, 11(5), 205. https://doi.org/10.3390/educsci11050205.

Benjamin, S. & Vallinkoski, K. 2021. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville. Fokus ry.

Vallinkoski, K., Koirikivi, P., & Malkki, L. 2021. “What is this ISIS all about?” Addressing violent extremism with students: Finnish educators’ perspectives. European Educational Research Journal.

Benjamin, S., Gearon, L., Kuusisto, A. & Koirikivi, P. 2021. Threshold of Adversity: Resilience and the Prevention of Extremism through Education. Nordic Studies in Education, 41(3), 2021, 201–218.

Kuusisto, A., Gearon, L., Benjamin, S. & Koirikivi, P. 2021. Re-conceptualising Radicalisation: The Educational Research Context of Counter-Extremism through the Prism of Worldviews and Value Learning. Teoksessa Aslan, E. & Hermansen, M. (toim.). Religious Diversity at School: Educating for New Pluralistic Contexts. Springer VS, Wiesbaden, 123-137.

Gearon, L., Kuusisto, A., Matemba, Y., Benjamin, S., Du Preez, P, Koirikivi, P. & Shimmonds, S. (toim.) 2020. Decolonising the Religious Education Curriculum: International Perspectives in Theory, Research, and Practice. British Journal of Religious Education, Special Issue, 43(1). Read the editorial here.

Benjamin, S., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. 2020. Lukiolaisnuorten käsityksiä oppilaitosten roolista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä. Kasvatus 51(4), 467–480.

Vallinkoski, K., Benjamin, S. & Koirikivi, P. 2020. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy opetustoimessa. Teoksessa: Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023. Sisäministeriö, 73–80.

Vallinkoski, K., Benjamin, S., Koirikivi, P. 2020. REDI – Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittelyn, ennaltaehkäisyn ja kohtaamisen ulottuvuudet opetustoimessa. Teoksessa: Resilienssiä rakentamassa – Demokratiakasvatuksen tueksi. Opetushallitus, 34–39.

Gearon, L. (toim.) 2019. The Routledge international Handbook of Universities, Security and Intelligence Studies. London: Routledge.

Benjamin, S., Niemi, P-M., Kuusisto, A. & Kallioniemi, A. 2019. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Rutanen, N. & Vehkalahti, K. (toim.). Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 135–152.

Niemi, P-M., Kallioniemi, A., & Ghosh, A. 2019. Religion as a Human Right and a Security Threat—Investigating Young Adults’ Experiences of Religion in Finland. Religions, 10(1), 55; doi.org/10.3390/rel10010055.

Niemi, P-M., Benjamin, S., Kuusisto, A, & Gearon, L. 2018. How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland. Religions, 9(12), 420; doi:10.3390/rel9120420.