Julkaisut

Tutkimusryhmämme tuoreimmat julkaisut:

Kuusisto, A., Gearon, L., Benjamin, S. & Koirikivi, P. (hyväksytty). Re-conceptualising Radicalisation: The Educational Research Context of Counter-Extremism through the Prism of Worldviews and Value Learning. Teoksessa Adnan, E. Religions & Schools (working title), University of Vienna.

Benjamin, S., Koirikivi, P. & Kuusisto, A. (hyväksytty). Lukiolaisnuorten käsityksiä oppilaitosten roolista väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä. Kasvatus 4/2020. 

Vallinkoski, K., Benjamin, S. & Koirikivi, P. (2020). Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy opetustoimessa. Teoksessa: Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023. Sisäministeriö, 73–80.

Vallinkoski, K., Benjamin, S., Koirikivi, P. (2020). REDI – Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittelyn, ennaltaehkäisyn ja kohtaamisen ulottuvuudet opetustoimessa. Teoksessa: Resilienssiä rakentamassa – Demokratiakasvatuksen tueksi. Opetushallitus, 34–39.

Gearon, L. (toim.) 2019. The Routledge international Handbook of Universities, Security and Intelligence Studies. London: Routledge.

Benjamin, S., Niemi, P-M., Kuusisto, A. & Kallioniemi, A. 2019. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Rutanen, N. & Vehkalahti, K. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 135–152. 

Niemi, P-M., Kallioniemi, A., & Ghosh, A. Religion as a Human Right and a Security Threat—Investigating Young Adults’ Experiences of Religion in Finland. Religions, 10(1), 55; doi.org/10.3390/rel10010055. Lue julkaisu tästä.

Niemi, P-M., Benjamin, S., Kuusisto, A, & Gearon, L. 2018. How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland. Religions, 9(12), 420; doi:10.3390/rel9120420. Lue julkaisu tästä.