Opetustoimen rooli ekstremismin ennalta ehkäisyssä

Sisäministeriö on julkaissut uuden toimenpideohjelman (2019-2023) väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Toimenpideohjelman opetustoimea koskevan osuuden laativat Radikaaliksi kasvamassa -hankkeen tutkijat Saija Benjamin ja Pia Koirikivi sekä väkivaltaista ekstremismiä oppilaitoksissa väitöskirjassaan tutkiva Katja Vallinkoski yhdessä Opetushallituksen kanssa.
Redi_malli