Onko opiskelijani ekstremisti? Ajatuksia ekstremistisestä orientaatiosta

Ekstremismin määritteleminen ja/tai radikalisoitumisen tunnistaminen on haasteellista, erityisesti oppilaitoskontekstissa. Demokraattisessa yhteiskunnassa opettajat eivät lähtökohtaisesti voi kontrolloida millaisia arvoja tai elämänkatsomuksia opiskelijat saavat tai eivät saa kannattaa. Opiskelijan väkivallan käyttö on tietysti selkeästi tuomittavaa, mutta sen käyttö tai hyväksyminen liittyy hyvin harvoin ekstremismiin. Kärjistetyt kommentit, radikaaleilta kuulostavat mielipiteet tai erilaisten ääri-ideologioihin viittaavien symbolien kantaminen ovat huolestuttavia merkkejä, joiden vuoksi opiskelijan hyvinvointiin on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota, mutta nekään harvemmin kielivät syvemmästä sitoutumisesta ääri-ideologiaan. Mitä siis tarkoittaa, että opiskelija on radikalisoitunut? Millaisissa tapauksissa ihmistä voi kutsua ekstremistiksi?