Miten lasten arvot ja selviytymiskyky muodostuvat?
On tärkeää, että tutkimustulokset otetaan mukaan opettajankoulutuksen ja päivähoidon arkeen, varhaiskasvatuksen professori Arniika Kuusisto sanoo.