Blogi: Väkivaltaistuneet asenteet - uusi käsitepari

Pyrkimykset ennaltaehkäistä väkivaltaista toimintaa ja väkivaltaisen toiminnan ihannointia ovat tärkeitä ja keskeisiä päämääriä myös kasvatuksessa ja opetuksessa. Ääriajattelusta puhuminen kasvatuksen kontekstissa on kuitenkin monin tavoin ongelmallista. Erityisesti ajatus ajattelun kontrolloimisesta ja sen määrittämisestä, millaisia arvoja ihmiset saavat kannattaa, on vapaassa, demokraattisessa yhteiskunnassa ristiriitainen lähtökohta. Miten siis määritellä mitä väkivaltainen ääriajattelu on, miten se voi ilmentyä koulukontekstissa ja mitä sen ennaltaehkäisy oikeastaan tarkoittaa?