Henkilöstö

PEDIA osana tutkimusohjelmayksikköä

Professori Mikael Knipin PEDIA-tutkimusryhmä kuuluu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Tutkimusohjelmayksikköön.

Tällä hetkellä vuoteen 2025 asti jatkuvat tutkimusohjelmat ovat: Soveltuvan kasvaingenomiikan tutkimusohjelma (ATG), Kliinisen ja molekulaarisen metabolian tutkimusohjelma (CAMM), Ihmisen mikrobiomit tutkimusohjelma (HUMI), Yksilöllisen lääkehoidon tutkimusohjelma (INDIVIDRUG), Unen ja stressin tutkimusohjelma (SleepWell), Systeemisen onkologian tutkimusohjelma (ONCOSYS), Translationaalisen syöpälääketieteen tutkimusohjelma (CAN-PRO), Translationaalisen immunologian tutkimusohjelma (TRIMM) ja Kantasolujen metabolian tutkimusohjelma (STEMM). Tutkimusohjelmayksikön johtajana toimii apulaisprofessori Henna Tyynismaa. PEDIA ryhmä kuuluu Kliinisen ja molekulaarisen metabolian tutkimusohjelmaan (CAMM), jonka tavoitteena on ymmärtää diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien syitä ja uudistaa niiden hoitoa sekä testata ennaltaehkäisystrategioita. Lue lisää tutkimusohjelmayksiköistä.

Tutkimusryhmän johtaja

Mikael Knip on Helsingin yliopiston lastentautiopin emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja. Hänen tutkimuksensa keskittyy tyypin 1 diabeteksen ja immuunivälitteisten sairauksiin lapsilla ja nuorilla. Hänellä on yli 600 alkuperäisjulkaisua ja yli 170 muuta tieteellistä julkaisua.

Professori Knip on ollut mukana DIPP-tutkimuksen (Tyypin 1 diabeteksen ennustamista ja ehkäisyä tutkiva projekti) päätutkijana vuodesta 1994. Hän on myös johtanut kansainvälistä TRIGR-tutkimusta (Lapsuusiän diabeteksen ravintoperäinen ehkäisytutkimus). TRIGR-tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko pitkälle pilkotulla äidinmaidonkorvikkeella estää diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden ilmaantumista sekä pienentää tyypin 1 diabetekseen sairastumisriskiä niillä lapsilla, joilla on siihen perinnöllinen alttius. Tämä tutkimus päättyi vuonna 2017. Tutkimuksen tulokset osoittivat sen, että tällä varhaisella ravintointerventiolla ei ollut ennaltaehkäisevää vaikutusta. Tulos kertoo siitä, että riskilapsen ruokinnassa voidaan käyttää tavallista äidinmaidonkorviketta, jos rintamaitoa ei ole riittävästi käytettävissä. TRIGR-tutkimus oli pääosin NIH:n rahoittama.

DIABIMMUNE-tutkimuksessa, joka oli EU:n 7.puiteohjelman rahoittama projekti vuosina 2008-2014, tutkittiin hygieniahypoteesia tyypin 1 diabeteksessa ja muissa immuunivälitteisissä sairauksissa. Viime vuosina Knipin ryhmä on syventynyt suoliston mikrobiotan ja sen merkityksen tutkimiseen tyypin 1 diabeteksessa ja autoimmuniteetissa. Hänen tutkimusryhmänsä erityisenä mielenkiinnon kohteena on äidin ja tyypin 1 diabetekselle perinnöllisesti alttiiden vauvojen mikrobiomin vuorovaikutus.

Knip on johtanut Suomen akatemian molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikköä vuosina 2014-2017. Hän on myös johtanut Helsingin yliopiston tutkimusohjelmayksikön Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelmaa (DORP) vuosina 2013-2018. Hän on tai on ollut useiden kansainvälisten tiedelehtien, kuten Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, European Journal of Endocrinology, Pediatric Diabetes and Lancet Diabetes & Endocrinology toimitusneuvostojen jäsenenä. Professori Knip on ollut JDRF:n tieteellisessä arviointiryhmässä vuosina 2005-2008 ja Suomen akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnassa vuosina 2007-2012.

mikael.knip@helsinki.fi
Puh. 02941 25222 tai 050 448 7722
ORCID: 0000-0003-0474-0033

Tutkijat

Jarno Honkanen, FT
Taina Härkönen, FT, dosentti, vanhempi tutkija, puh. 040 848 1061
Kristiina Luopajärvi, LT, vanhempi tutkija
Neea Mustonen, LT
Anna Parkkola, LT
Anna Parviainen, LL, tohtorikoulutettava
Petra Pöllänen, LT
Terhi Ruohtula, FM, tohtorikoulutettava
Harri Salo, FT, tutkijatohtori
Kirsi Salonen, LT
John Sandström, LK, tohtorikoulutettava
Heli Siljander, LT, dosentti
Antti-Mathias Taka, LL, tohtorikoulutettava
Maaret Turtinen, LL, tohtorikoulutettava
Outi Vaarala, LKT, professori
Arja Vuorela, FM, tohtorikoulutettava

Laboratorio

Taina Härkönen, FT, dosentti, laboratorion esihenkilö
Iiris Ahonen, laboratorioanalyytikko       
Mevlida Kararic, bioanalyytikko

Ilpo Lyytinen, laboratorioanalyytikko  
Sinikka Pietikäinen, bioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori

 

Koordinaattorit

Katriina Koski, TtM, projektikoordinaattori, puh. 050 594 3546
Sirpa Nolvi, SH, koordinaattori, sirpa.nolvi@hus.fi, puh. 050 427 0564
Marja Salonen, ETM, projektikoordinaattori, puh. 050 448 6938
 

Tutkimushoitajat

Saila Anolin-Hiemann, SH (AMK), tutkimushoitaja, puh. 050 314 9393
Henni Haapala, SH (AMK), kätilö, tutkimushoitaja, puh. 050 556 0362
Michaela Selen, sosionomi (AMK), tutkimusassistentti, puh. 050 3149285
Maria Viinikka, SH (AMK), tutkimushoitaja, puh. 050 472 8532