Tiili tiileltä. Egyptiläisen saviarkkitehtuurin geoarkeologinen ja arkkitehtoninen analyysi

Marta Lorenzon kirjoitti yhdessä kolmen muun tutkijan kanssa artikkelin, joka julkaistiin American Journal of Archaeologyssa.

Artikkeli  ”Mudbricks, Contruction Methods, and Stratigraphic Analysis: A Case Study at Tell Timai (Ancient Thmuis) in the Egyptian Delta”, julkaistiin tammikuussa American Journal of Archaeologyssa. Kirjoittajat esittävät uuden lähestymistavan savitiiliarkkitehtuurin analysointiin, ja käyttävät artikkelissa esimerkkinä tapaustutkimusta Egyptin delta-alueella sijaitsevasta Tell Timaista. Esimerkin avulla kirjoittajat tarjoavat uusia keinoja tutkia rakennusmenetelmiä, identiteettejä sekä rakennustaidon siirtymistä muinaisen Egyptin savitiiliarkkitehtuurin kautta. Tell Timai, joka on yhdistetty muinaiseen Thmuisin kaupunkiin, oli roomalais-kreikkalaisena aikana suuri, urbaani asutuskeskus. Alueella on edelleen nähtävissä paljon jäänteitä savitiiliarkkitehtuurista.

Savitiilet olivat merkittävä rakennusmateriaali muinaisessa Egyptissä, mutta tutkimuksessa ne ovat pitkään jääneet muun materiaalisen kulttuurin varjoon. Artikkelin pohjana toimivan projektin tavoitteena oli kehittää metodeja, joita voidaan hyödyntää kentällä savitiilitutkimuksessa. Savitiilien tutkiminen voi hyödyttää rakennusten stratigrafian määrittämisessä ja rakennustekniikoiden tutkimuksessa.

Artikkeli on julkaistu englanniksi ja on luettavissa osoitteesta: https://www.ajaonline.org/sites/default/files/1241_Lorenzon.pdf

Mudbricks, Construction Methods, and Stratigraphic Analysis: A Case Study at Tell Timai (Ancient Thmuis) in the Egyptian Delta. By Marta Lorenzon, Jessica L. Nitschke, Robert J. Littman, Jay E. Silverstein
American Journal of Archaeology Vol. 124, No. 1 (January 2020), p. 105–131
DOI: 10.3764/aja.124.1.0105