Tutkijaryhmät

Huippuyksikkö tutkii dialektistä identiteetin rakentumisprosessia kolmen tutkijaryhmän voimin. Kukin tutkijatiimi lähestyy aihetta eri menetelmin: Antti Lahelman ryhmä arkeologian, Jason Silvermanin ryhmä sosiaalitieteen ja Saana Svärdin ryhmä digitaalisten ihmistieteiden keinoin.

Tiimit:

  • Digitaaliset ihmistieteet (1)
  • Yhteiskuntatieteelliset teoriat ja sovellukset (2)
  • Aineellinen kulttuuriperintö (3)

Näiden kolmen tutkijaryhmän tutkijat toimivat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään, ja tarkoituksena on päästä antiikin historioitsijoiden, arkeologien ja yhteiskuntatieteilijöiden dialogista seuraavalle tasolle todellisiin synteesitutkimushankkeisiin.