Muinaisen Lähi-idän opinnot Helsingin yliopistolla

Kiinnostaako muinaisen Lähi-idän historia? Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. - 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus pääaineena

Clay tablet with cuneiform writing

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja. Yliopistossa muinaisen Lähi-idän opinnot sijoittuvat humanistisen tiedekunnan kielten kandi- ja maisteriohjelmiin. Opiskelemaan haetaan Opintopolun kautta.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista. Akkadin ja sumerin lisäksi muinaisen Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa voi opiskella myös muita muinaisen Lähi-idän kieliä, kuten arameaa, hepreaa, ugaritia, syyriaa, koptia, kreikkaa, heettiä tai muinaisen Egyptin kieliä (esimerkiksi hieroglyfitekstejä). Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja. Tämän sivun lopusta löydät listan lukuvuonna 2020–2021 opetettavista kursseista.

Opintoja voi rikastaa valitsemalla sivuaineeksi esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimusta, arabian ja islamintutkimusta, seemiläisiä kieliä, antiikintutkimusta, historia-aineita, arkeologiaa, museoalan opintoja, antropologiaa, eksegetiikkaa, uskontotiedettä, aluetiedettä, maantiedettä, politiikantutkimusta, kehitysmaatutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa, erilaisia kieliopintoja, viestintää tai muita tutkintoon sopivia sivuaineopintoja.

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen parissa voi myös jatkaa tohtoriopintoihin ja väitöskirjatyön jälkeiselle tutkijan uralle. Tällä hetkellä ANEEn piirissä työskentelee useita tohtorikoulutettavia, jotka ovat erikoistuneet juuri muinaisen Lähi-idän kieliin ja kulttuureihin. Monet ANEEn jäsenistä ovat myös saaneet peruskoulutuksensa muinaisen Lähi-idän tutkimuksen alalta joko Helsingin yliopistossa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Täältä voit tutustua ANEEn tutkijoiden tutkimusaiheisiin tarkemmin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus sivuaineena

Muinaisen Lähi-idän tutkimusta voi opiskella myös sivuaineopiskelijana. Muinaisen Lähi-idän tutkimus tarjoaa laajoja mahdollisuuksia myös sivuaineopiskelijoille. Jo 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus antaa hyvät perustiedot yhdestä kielestä (esimerkiksi muinaisbabyloniasta tai sumerista) ja muinaisen Lähi-idän tutkimuksen perusteista. Erityisen hyvin muinaisen Lähi-idän tutkimus sopii sivuaineeksi esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimuksen, seemiläisten kielten, arabian ja islamintutkimuksen, antiikintutkimuksen, eksegetiikan, arkeologian tai historia-aineiden opiskelijoille.

Opetus on hyvin yksilöllistä kaikilla tasoilla ja pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opintojen ohjauksen. Alan tutkimuksella on vankat perinteet Suomessa ja sekä tutkimus että opetus kytkeytyvät tiiviisti alan viimeisimpään kansainväliseen tutkimukseen.

Saana Svärd

Lisätietoja

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen ja opinnoista antaa lisätietoa apulaisprofessori Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikön johtaja Saana Svärd.

LUKUVUONNA 2020-2021 OPETETTAVAT MUINAISEN LÄHI-IDÄN KURSSIT

Perusopinnot

KIK-LI111 Akkadi 1 (5 op) Saana Svärd

KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op) Saana Svärd

KIK-LI113 Heprea I (5 op) Juha Pakkala

KIK-LI121 Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen lähtökohtia (5 op) Saana Svärd

KIK-LI123 Muinaisen Lähi-idän materiaalinen kulttuuri (5 op) Päivi Miettunen

KIM-LI311 Muinaispersia (5 op) Petri Pohjanlehto

KIK-LI122 Muinaisen Lähi-idän historian ja yhteiskuntien perusteet (5 op) Joanna Töyräänvuori. Keväällä 2021, Avoin yliopisto (10 ilmaispaikkaa varattu HY opiskelijoille, etusija muinaisen Lähi-idän pääaineopiskelijoilla)

Aineopinnot

KIK-LI212 Akkadian 3 (5 op) Johannes Bach

KIK-LI213 Akkadian 4 (5 op) Eleanor Bennett

KIK-LI214 Heprea II (5 op) Juha Pakkala

KIK-LI224 Muinaisen Lähi-idän imperiumit / Judaeans in the Persian Empire (5 op) Jason Silverman

Syventävät opinnot

KIM-LI343 Archaeology of Architecture - Architecture in the Ancient Near East (5 op) Marta Lorenzon

KIM-LI334 Cultural Heritage of the Ancient Near East (5 op) Martti Nissinen

KIM-LI333 On the Edge of Empire: An Archaeology of Rome in the Middle East (5 op) Rick Bonnie

KIM-LI332 Deir el-Medina: muinaisegyptiläinen kulttuuri haudanrakentajien kylän kautta (5 op) Heidi Jauhiainen

KIM-LI331  Perspectives on the study of Ancient Near East (5 op) Saana Svärd

KIM-LI312  Muinaisegypti (5 op) Sami Uljas