Muinaisen Lähi-idän opinnot Helsingin yliopistolla

Kiinnostavatko muinaisen Lähi-idän kielet ja historia?

Nyt voit opiskella muinaisen Lähi-idän tutkimusta Helsingin yliopiston uudessa opintosuunnassa Kielten kandi- ja maisteriohjelmissa. Opetus on hyvin yksilöllistä kaikilla tasoilla, ja pienet opetusryhmät mahdollistavat yksilöllisen opintojen ohjauksen. Alan tutkimuksella on vankat perinteet Suomessa, ja sekä tutkimus että opetus kytkeytyvät tiiviisti alan viimeisimpään kansainväliseen tutkimukseen.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus tutkii muinaisen Lähi-idän historiaa, kieliä ja kulttuureja (noin 3000 eaa. - 100 jaa.), joilla on paljon annettavaa myös nykyajan ihmiselle: länsimainen kulttuuri ja monet uskonnot pohjautuvat osaltaan muinaisen Lähi-idän keksintöihin ja kulttuureihin.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus OPINTOSUUNTANA

Helsingin yliopisto on ainoa paikka Suomessa jossa voi opiskella muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja. Yliopistossa muinaisen Lähi-idän opinnot sijoittuvat humanistisen tiedekunnan Kielten kandi- ja maisteriohjelmiin. Opinto-ohjelmien tutkintorakenteet löydät täältä. Opiskelemaan haetaan Opintopolun kautta.

Koulutamme erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida ja tulkita alkukielillä kirjoitettuja lähteitä, esimerkiksi mesopotamialaisella nuolenpääkirjoituksella kirjoitettuja akkadin ja sumerinkielisiä tekstejä. Muinaisen Lähi-idän opinnot koostuvatkin sekä kieli-, kulttuuri-, että menetelmäopinnoista. Akkadin ja sumerin lisäksi muinaisen Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa voi opiskella myös muita muinaisen Lähi-idän kieliä, kuten arameaa, hepreaa, ugaritia, syyriaa, koptia, kreikkaa, heettiä tai muinaisen Egyptin kieliä (esimerkiksi hieroglyfitekstejä). Kieliopintojen lisäksi joka lukukaudella on tarjolla muinaisen Lähi-idän historiaan ja kulttuureihin liittyviä kursseja.

Opintoja voi rikastaa valitsemalla valinnaisiksi opinnoiksi esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimusta, arabian ja islamintutkimusta, seemiläisiä kieliä, antiikintutkimusta, historia-aineita, arkeologiaa, museoalan opintoja, antropologiaa, eksegetiikkaa, uskontotiedettä, aluetiedettä, maantiedettä, politiikantutkimusta, kehitysmaatutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa, erilaisia kieliopintoja, viestintää tai muita tutkintoon sopivia valinnaisia opintoja.

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen parissa voi myös jatkaa tohtoriopintoihin ja väitöskirjatyön jälkeiselle tutkijan uralle. Tällä hetkellä ANEEn piirissä työskentelee useita tohtorikoulutettavia, jotka ovat erikoistuneet juuri muinaisen Lähi-idän kieliin ja kulttuureihin. Monet ANEEn jäsenistä ovat myös saaneet peruskoulutuksensa muinaisen Lähi-idän tutkimuksen alalta joko Helsingin yliopistossa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Täältä voit tutustua ANEEn tutkijoiden tutkimusaiheisiin tarkemmin englanniksi.

Muinaisen Lähi-idän tutkimus VALINNAISINA OPINTOINA

Muinaisen Lähi-idän tutkimusta voi opiskella myös muutoin kuin omana opintosuuntana, sillä tarjoilla on myös laajoja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Jo 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus antaa hyvät perustiedot yhdestä kielestä (esimerkiksi muinaisbabyloniasta tai sumerista) ja muinaisen Lähi-idän tutkimuksen perusteista. Erityisen hyvin muinaisen Lähi-idän tutkimus sopii valinnaisiin opintoihin esimerkiksi modernin Lähi-idän tutkimuksen, seemiläisten kielten, arabian ja islamintutkimuksen, antiikintutkimuksen, eksegetiikan, arkeologian tai historia-aineiden opiskelijoille.

Yksittäisten opintojaksojen lisäksi voit suorittaa seuraavat valinnaiset opintokokonaisuudet:

Kielten kandiohjelma:

  • KIK-LI100 Muinaisen Lähi-idän kielet, perusopinnot (30 op)
  • KIK-LI500 Muinaisen Lähi-idän kielet, valinnaiset aineopinnot (30 op)
  • KIK-LI510 Muinaisen Lähi-idän kielet, opintokokonaisuus (15 op)

Kielten maisteriohjelma:

  • KIM-LI500 Muinaisen Lähi-idän kielet, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)

Lisätietoja

Muinaisen Lähi-idän opinnoista antaa lisätietoa professori ja Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikön johtaja Saana Svärd.

Käytännön kokemuksia ja näkökulmia opintoihin avaa Caro Liikanen, joka opiskelee muinaisen Lähi-idän kieliä ja kulttuureja.

Lukuvuonna 2024-2025 opetettavat muinaisen Lähi-idän kurssit

KIK-LI111 Akkadi 1 (5 op), Tero Alstola, Periodi I-II

KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op), Saana Svärd, Periodi III-IV

KIK-LI313 Akkadian 4 (5 op), Adrianne Spunaugle, Periodi II

KIK-LI113 Sumeri 2 (5 op), Aleksi Sahala, Periodi I-II

KIK-LI122 Muinaisen Lähi-idän historian ja yhteiskuntien perusteet / Basics of ancient Near Eastern history and societies (5 op), itsenäinen suoritusmahdollisuus, vastuuopettaja Paula Gheorghiade, Periodi I-IV

KIK-LI121 Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen lähtökohtia (5 op), Saana Svärd, Periodi I-II

KIK-LI123 Material culture of the ancient Near East (5 op), Marta Lorenzon ja Paula Gheorghiade, Periodi I (myös suorituskoodi KUKA-AN522)

KIK-LI213 Heprea I (5 op), Juha Pakkala, Periodi I-II (myös suorituskoodi TUK-481)

KIK-LI214 Heprea II (5 op), Tuukka Kauhanen, Periodi III-IV (myös suorituskoodi TUK-482)

KIK-LI 221 Digital methods in Studying Ancient Worlds (5 op), Saana Svärd, Tero Alstola, Heidi Jauhiainen, Periodi II

KIK-404 Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), Tommi Jauhiainen, Periodi I-II

KIK-LI229 Proseminaari (4 op), Saana Svärd, Periodi I-IV

KIM-LI312 Ugaritic 1 (5 op), Jonathan Valk, Periodi I-II (myös suorituskoodi KIK-HE214, TUK-L2104, TUM-V3206, TUM-V3207)

KIM-LI332 Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö (5 op), Martti Nissinen, Periodi III (Pääkoodi TUK-2625)

KIM-LI342 The rediscovery of the Near East (1789-1945): Historical, archaeological and ethnographic perspectives (5 op), Emmanuel Pfoh, Periodi III

KIM-LI333 Enoch and scholarship under Empires (5 op), Jason Silverman, Periodi III-IV (myös suorituskoodi TUM-3317)

KIM-LI320 Seminaari (5 op), Saana Svärd, Periodi I-IV

KIK-LI224 Muinaisen Egyptin historia (5 op), Mia Meri, 29.1.2025 — 16.4.2025

Lukuvuonna 2023-2024 opetettavat muinaisen Lähi-idän kurssit

KIK-LI111 Akkadi 1 (5 op), Repekka Uotila, Periodi I-II

KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op), Tero Alstola, Periodi III-IV

KIK-LI113 Sumeri 1 (5 op), Aleksi Sahala, Periodi III-IV

KIK-LI121 Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen lähtökohtia (5 op), Saana Svärd, Periodi I-II

KIK-LI122 Basics of ancient Near Eastern history and societies (5 op), itsenäinen suoritusmahdollisuus (tarkemmat tiedot Paula Gheorghiadelta ja/tai Joanna Töyräänvuorelta)

KIK-LI123 Material culture of the ancient Near East (5 op), Marta Lorenzon & Paula Gheorghiade, Periodi I (sopii myös suorituskoodille KUKA-AN522)

KIK-LI212 Muinaisegypti 1 – Keskivaltakunnan kielen alkeet (5 op), Kaisa Autere, Periodi I-II (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI113)

KIK-LI213 Heprea I (5 op), Juha Pakkala, Periodi I-II (Sopii myös suorituskoodille TUK-481)

KIK-LI214 Heprea II (5 op), Tuukka Kauhanen, Periodi III-IV (Sopii myös suorituskoodille TUK-482)

KIK-LI224 Approaches to the History of Ancient Israel/Palestine (5 op), Martti Nissinen & Emanuel Pfoh, Periodi IV (Sopii myös suorituskoodille TUM-V3203)

KIK-LI229 Proseminaari (4 op), Saana Svärd, Periodi I-IV

KIM-LI311 Akkadi 3 (5 op), Repekka Uotila, Periodi IV

KIM-LI312 Aramaic 2 (5 op), Jonathan Valk, Periodi I

KIM-LI320 Seminaari (5 op), Saana Svärd, Periodi I-IV

KIM-LI331 Art Crime and Cultural Heritage Ethics (5 op), Rick Bonnie, Periodi IV (Sopii myös koodeille KUMA-MU512; KUKA-AN522; KUKA-AN531; KUMA-AR311a; KUMA-AR311b; KUMA-AR312)

KIM-LI332 Cultural Heritage of the Ancient Near East (5 op), Martti Nissinen, Periodi III, 16.1-20.2 (Pääkoodi TUK-2625)

KIM-LI333 Judeans in the Persian Empire (5 op), Jason Silverman, Periodi I-II (Sopii myös koodille TUM-3317)

KIM-LI342 Religions of the Ancient Near East in Literature and Archaeology (5 op), Adrianne Spunaugle, Periodi III (Sopii myös koodeille TUK-2625; TUM-3317)

KIK-LI224 / KIM-LI334 Kuolema muinaisessa Egyptissä (5 op), Mia Meri, 6.9.-22.11.2023

KIK-LI224 / KIM-LI334 Atonin nousu ja tuho – amarnakausi muinaisessa Egyptissä (5 op), Mia Meri, 31.1.-17.4.2024

Lukuvuonna 2022-2023 opetettavat muinaisen Lähi-idän kurssit

KIK-LI111 Akkadi 1 (5 op), Saana Svärd & Repekka Uotila, Periodi I-II

KIK-LI113 Aramaic 1 (5 op), Jonathan Valk, Periodi I-II (Sopii myös suorituskoodeille KIK-HE214,

TUK-L2104, TUM-V3206, TUM-V3207)

TUK-481 Heprea I (5 op), Juha Pakkala, Periodi I-II (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI113)

KIK-LI121 Muinaisen Lähi-idä tutkimuksen lähtökohtia (5 op), Saana Svärd, Periodi I-II

KIK-LI224 From Nile to Indus: The History of the Persian Empire (5 op), Uzume Wijnsma, Periodi I-II

KIK-LI229 Proseminaari (4 op), Saana Svärd, Periodi I-IV

KIK-LI123 Materiality of the Ancient Near East (5 op), Lena Tambs, Marta Lorenzon & Stefan Smith, Periodi II (Sopii myös suorituskoodille KUKA-AN522)

KIK-LI112 Akkadi 2 (5 op), Aleksi Sahala, Periodi III-IV

KIK-LI212 Muinaisegypti 2 (5 op), Kaisa Autere, Periodi III-IV

TUK-482 Heprea II (5 op), Tuukka Kauhanen, Periodi III-IV (Sopii myös suorituskoodille KIK-LI214)

TUK-2621/KIM-LI331 Reception of the Ancient Near East in film (5 op), Jason Silverman, Periodi III-IV

KIK-LI221 Muinaisen Lähi-idän tutkimushistoriaa ja metodologiaa (5 op), Tero Alstola & Lena Tambs, Periodi III-IV

KIK-LI213 Akkadian 3 (5 op), Evelien Vanderstraeten, Periodi IV

KIK-LI214 Akkadian 4 Reading Colloquial Neo-Assyrian: Letters, Legal Documents, Proverbs (5 cr), Christopher Jones, Periodi IV

KIM-LI331/TUK-2621 Reception of the Ancient Near East in film (5 op), Jason Silverman, Periodi III-IV

KIM-LI332 Gender and Power Dynamics within the Ancient Near East (5 op), Adrianne Spunaugle, Periodi I-II

KIM-LI343 Applied GIS for visualising Studies of the Ancient Near East (5 op), Stefan Smith, Periodi II (Sopii myös suorituskoodeille KUMA-AR311a, KUMA-AR311b, KUMA-AR314)