Aššur ulkopuolinen?

Kuusi ANEEn ykköstiimin tutkijaa kirjoitti yhdessä artikkelin ”Aššur and His Friends: A Statistical Analysis of Neo-Assyrian Texts”. Artikkeli esittelee mitä annettavaa digitaalisilla kieliteknologian metodeilla on nuolenpääkirjoitusaineistojen tutkimukselle.

Aššur oli epäilemättä assyrialaisten kuninkaiden silmissä kaikista tärkein jumala. Hän nimitti kuninkaat, suojeli heitä politiikassa ja sotatoimissa sekä varmisti kuninkaan pitkän ja menestyksekkään valtakauden. Siitä huolimatta Aššur oli uusi tulokas Mesopotamian jumalten joukossa. Hän muuttui paikallisesta assyrialaisesta jumalhahmosta suuremman alueen tärkeäksi jumalaksi vasta Assyrian valtakunnan laajenemisen jälkeen ensimmäisellä vuosituhannella eaa. Tuliko hänestä koskaan todella keskeistä hahmoa Mesopotamian jumalopissa, kuten esimerkiksi jumalat Sîn ja Šamaš? Ryhmä ANEEn tutkijoita ryhtyi vastaamaan kysymykseen tarkastelemalla digitaalisin metodein laajaa nuolenpääkirjoitusaineistoa.

Latasimme aineistoksemme 1500 Uus-assyrialaista tekstiä Oracc-tietokannasta. Oracc on avoin ja laajasti annotoitu nuolenpääkirjoituksen aineistokorpus. Saadaksemme selville teksteissä esiintyvistä jumalista tärkeimmät, loimme aineistosta verkoston, joka osoitti eri jumalhahmojen väliset yhteydet. Metodissamme jumalhahmojen katsotaan olevan toisiinsa yhteydessä, jos ne mainitaan tekstissä lähekkäin, korkeintaan kahdeksan sanan päässä toisistaan. Yhteydet osoittavaa verkostoa tutkittiin tutkimusmetodein, jotka ovat käytössä kieliteknologian alalla.

Tutkimuksemme osoitti, että Aššur jäi ulkopuoliseksi Mesopotamialaisten jumalhahmojen verkostossa, eikä hänestä koskaan tullut keskeistä jumalaa. Vanhat jumalat ja jumalattaret säilyttivät tärkeytensä. Tulevaisuudessa jumalhahmojen verkostoja voidaan tutkia edelleen ja tarkastella esimerkiksi siinä tapahtuvia ajallisia ja paikallisia muutoksia. Yleisemmällä tasolla voimme sanoa, että käyttämämme metodit ovat erittäin hedelmällisiä, ja että ne ovat tehokkaita suurten aineistojen yhteen kokoamisessa.

Voit lukea artikkelistamme lisää: Alstola, T., Zaia, S., Sahala, A., Jauhiainen, H., Svärd, S. & Linden, K., “Aššur and His Friends: A Statistical Analysis of Neo-Assyrian Texts”. Pages 159–180 in Journal of Cuneiform Studies 71 (2019). Artikkeli on saatavilla Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.