Tiimi 3: Aineellinen kulttuuriperintö

Tämä tutkijaryhmä hyödyntää työssään materiaalisen kulttuurin näkökulmaa. Tiimi tarkastelee muinaisten imperiumien ja niiden rajaseuduilla asuvien paikallisten yhteisöjen vuorovaikutusta sekä pyrkii tarjoamaan tälle kulttuuriperinnölle turvatun tulevaisuuden.