Tiimi 2: Yhteiskuntatieteelliset teoriat ja sovellukset

Tämä tutkijaryhmä analysoi tekstejä ja arkeologiaa sosiaalisten ryhmäidentiteettien ja elämäntapojen kehyksessä. Modernit sosiaalitieteelliset mallit eivät suoraan sovellu muinaisen lähi-idän yhteiskuntien kuvaamiseen. Tiimi 2 pyrkii omassa viitekehyksessään kehittämään teoriaa paikallisista eliitti-identiteeteistä ja niiden muodostumisesta muinaisissa kulttuureissa.