Tiimi 2: Yhteiskuntatieteelliset teoriat ja sovellukset

Tämä tutkijaryhmä analysoi tekstejä ja arkeologiaa sosiaalisten ryhmäidentiteettien ja elämäntapojen kehyksessä. Modernit sosiaalitieteelliset mallit eivät suoraan sovellu muinaisen lähi-idän yhteiskuntien kuvaamiseen. Tiimi 2 pyrkii omassa viitekehyksessään kehittämään teoriaa paikallisista eliitti-identiteeteistä ja niiden muodostumisesta muinaisissa kulttuureissa.

Tiimiin 2 kuuluvat
Jason Silverman, tiimin johtaja
Melanie Wasmuth, tiimin varajohtaja
Alex Aissaoui
Ossi Arpe
Rotem Avneri Meir
Jutta Jokiranta
Raz Kletter
Lauri Laine
Nina Nikki
Joanna Töyräänvuori
Caroline Wallis