Kotoa kotiin: tutkimusvierailu Italiassa

Metsätieteiden osaston tutkijatohtori Dalia D'Amato palasi kotikaupunkiinsa Roomaan tutkimusvieraaksi Sapienza Unitelma yliopistoon.

Joskus elämä on kuin meno-paluu matka. Viisi vuotta Suomessa asumisen ja työskentelemisen jälkeen, palasin omaan kotikaupunkiini Roomaan tutkimusvieraaksi Sapienza Unitelma yliopistoon. Työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa kestävyyden aiheiden parissa. Projektin tavoitteena on tutkia vihreän talouden ja kiertobiotalouden yhteisvaikutuksia vastuullisessa liiketoiminnassa. Vietän nyt viisi kuukautta synnyinmaassani etsien uusia näkökulmia ja yhteistyökumppaneita.

Sapienza yliopisto on itseasiassa viimeinen kolmesta yliopistosta Roomassa jossa en ole opiskellut. Isäntänä toimii lisäksi Oikeuden ja Taloustieteiden laitos, mikä poikkeaa huomattavasti alkuopinnoistani luonnontieteiden alalta.

Tämä on hyvä esimerkki kestävyystieteiden laaja-alaisuudesta: se toimii punaisena lankana ja yhteisenä kielenä, joka yhdistää eri tieteenaloja. Unitelma Sapienzan tutkimusryhmä työskentelee dynaamisesti mm. biotalouden parissa osana EU:n rahoittamaa projektia. Biotalous on myöskin päätutkimusaihe ’Forest Bioeconomy, Business and Sustainability’ (FBBS) tutkimusryhmälle, jossa työskentelen Helsingin yliopiston Metsätieteiden osastolla.

Seuraavat tutkimusvierailusuunnitelmani keskittyvät Ruotsiin ja Australiaan. Olen kiitollinen Suomen Akatemialle ja Helsingin yliopistolle mahdollisuudesta perustaa kansanvälistä ja monitieteellistä yhteistyötä aiheissa jotka ovat ajankohtaisia Suomelle ja maailmanlaajuisesti yhteiskunnalle.

Dalia D'Amato on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa ja jäsen Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa (HELSUS).