Metsien ekologia ja käyttö

Metsän ekologisten prosessien parempi ymmärtäminen metsien hyödyntämisessä

Metsien ekologian ja käytön tieteenala Helsingin yliopistossa tähtää parantamaan metsien ekologisten prosessien ymmärtämistä sekä metsien ja soiden kestävää käyttöä hyödyntäen uutta tietoa. Tutkimus keskittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä metsä- ja suoaluiden välisiin vuorovaikutuksiin sekä uusiin tapohin hallita metsävaratietoa.

Uutiset