Active Early Numeracy in Africa

Tervetuloa Active Early Numeracy in Africa projektin verkkosivuille!

Active Early Numeracy in Africa -projektia rahoittaa Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL).

Tutkimuksen tavoitteet

Active early numeracy in Africa -projekti pyrkii tuottamaan uutta tieteellistä tietoa varhaisten matemaattisten taitojen ja motoristen taitojen kehityksellisistä yhteyksistä Afrikkalaisilla lapsilla. Aftikan valtioissa on suuri tarve kohdennetuille ja kustannustehokkaille pedagogisille ratkaisuille.

Tähän pyritään vastaamaan kehittämällä ja testaamalla kahdeksan viikon pituisia interventio-ohjelmia (yhdistetty matemaattisten ja motoristen taitojen harjoittelu, pelkkä motoristen taitojen harjoittelu ja pelkkä matemaattisten taitojen harjoittelu) yhteensä 180 5-6 vuotiaalla lapsella, joilla on haasteita matemaattisten taitojen oppimisen kanssa. Interventiolla pyritään ehkäisemään matemaattisten oppimisvaikeuksien kehittymistä. Tämän lisäksi pitkittäisaineistoa kerätään yhteensä 600 lapselta, kattaen varhaiset matemaattiset, motoriset, kielelliset ja toiminnanohjauksen taidot sekä fyysisen aktiivisuuden.

Tulosten perusteella kehitetään avoimesti käytössä olevia materiaaleja tukemaan opettajia ja muita varhaisten matemaattisten taitojen oppimiseen ja oppimisen haasteisiin liittyviä sidosryhmiä.

Tutkimuksen eteneminen

Ensimmäisen mittauspisteen aineistonkeruu aloitettiin keväällä 2023 Etelä-Afrikassa. Tässä mittauspisteessä mitataan lasten varhaisia matemaattisia, kielellisiä ja motorisia taitoja.

 

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto

Pirjo Aunio