5–7 -vuotiaiden lasten matemaattisen sanaston hallinta

Suomea toisena kielenään puhuvien 5-7 vuotiaiden lasten matemaattinen sanavarasto -tutkimus.
Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on alle kouluikäisten lasten alkuopetuksessa tarvittavan matemaattisen sanaston hallinta. Aiemman tutkimuksen perusteella matemaattisen sanaston ja matematiikan kielen hallinta on merkittävä tekijä koulussa opetettavan matematiikan omaksumisessa, ja vaikuttaa siten lasten matemaattisten taitojen kehitykseen. Matemaattisen sanaston hallinnassa lasten välisten erojen on arvioitu Suomessa kasvaneen ja osaltaan vaikuttavan osaamisen eriytymiseen. Erityisen haastavaksi oppiminen tulee, mikäli lapsen suomen kielen hallinta on puutteellista.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemme suomea toisena kielenä puhuvien 5–7-vuotiaiden lasten matemaattisen sanavaraston hallintaa. Lisäksi tutkimme, miten lapsen ikä, sukupuoli, kotikieli ja varhaiskasvatukseen osallistumisen kesto mahdollisesti vaikuttavat sanaston hallintaan. Lasten matemaattista sanavarastoa arvioidaan kuvasanavarastotestillä, lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja antaa oman arvionsa lapsen suomen kielen hallinnasta sekä matemaattisista taidoista.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Alla olevasta tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteesta löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä Suomea toisena kielenään puhuvien 5-7 vuotiaiden lasten matemaattinen sanavarasto-tutkimuksessa.