Tule meille tutkimusavustajiksi tekemään töitä pienten lasten oppimisen ja liikkumisen yhteyden ymmärtämiseksi!

Kiinnostaisiko päästä tutustumaan tutkimuksen tekemiseen? Tässä erinomainen mahdollisuus sille!

Haemme tutkimusavustajia Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Matemaattiset oppimisvaikeudet (Active Numeracy) tutkimusryhmään. Tehtävät sijoittuvat Suomen kulttuurirahaston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen ”Toimi ja opi – Motoristen ja matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja vuorovaikutus päiväkodissa”. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa.

Pyrimme selvittämään lasten motoristen ja matemaattisten taitojen kehityksen, kognitiivisten tekijöiden ja fyysisen aktiivisuuden suhdetta päiväkoti-ikäisillä (3-6 v.) lapsilla. Nyt palkattavien tutkimusavustajien tehtävänä on lasten osaamisen arvioiminen ja aineiston koodaus. Työtehtäviin tarjotaan kattava perehdytys. Töitä on tarjolla osa-aikaisesti lukuvuodeksi 2021-2022. Työajat määräytyvät pääasiassa lasten päiväkotirytmin mukaan, yleensä klo 8 – 11 ja 13 – 16 välille, ja viikoittainen työtuntimäärä on sovittavissa joustavasti.

Hakijalta vaadittava osaaminen:

  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen syventävät opinnot käynnissä
  • erityispedagogiikan, kasvatustieteen, tai liikuntatieteen tutkimusmenetelmien hallinta ja taito käyttää sujuvasti tavallisimpia tilastolaskentaohjelmia (esim. Excel, SPSS)
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • hyvä organisoimiskyky ja huolellisuus
  • kokemus lasten kanssa toimimisesta ja lapsiryhmien ohjaamisesta
  • sujuva suomen kielen taito

Eduksi katsotaan osaaminen koskien:

  • lasten motoristen ja/tai matemaattiset taitojen ja/tai kognitiivisten taitojen kehitystä sekä niissä esiintyviä oppimisvaikeuksia

Hakijoita pyydetään lähettämään CV ja motivaatiokirje (max 1 A4 liuska) osoitteeseen pirjo.aunio@helsinki.fi viimeistään 11.10.2021 klo 10.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi