Tohtorikoulutettavien silmin: Keitä me olemme?

Tässä blogitekstien sarjassa ’Tohtorikoulutettavien silmin’, tulemme jakamaan kokemuksia muun muassa siitä, miten löytää sopiva tutkimusryhmä ja väitöskirjaohjaajat, miten artikkelien julkaisuprosessi etenee, miten valmistautua konferenssiesitykseen ja mitä tohtorikoulutettavan käytännön työhön kuuluu.

Kun me Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen pääaineopiskelijoina pohdimme, olisiko meistä akateemiselle uralle, kaipasimme enemmän tietoa siitä, miten saada kokemuksia akatemiassa työskentelystä ja miten lähteä tekemään väitöskirjaa. Huolimatta siitä, että olemme lähtöisin eri tieteenaloilta, erityispedagogiikasta sekä liikuntatieteistä, olemme onneksemme löytäneet tiemme tohtorikoulutettaviksi sekä osaksi Active Numeracy-tutkimusryhmää. Yhteisenä toiveenamme onkin nyt jakaa kokemuksia, vinkkejä sekä hiljaista tietoa siitä, miten akateemisen uran voi aloittaa, mitä se vaatii ja miten edetä uralla.

Olemme Pinja Jylänki ja Terhi Vessonen, Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavia. Pinja on toisen vuoden tohtorikoulutettava, ja tutkii väitöskirjassaan sitä, miten lasten varhaisiin matemaattisiin taitoihin voidaan vaikuttaa yhdistämällä matemaattisten sekä motoristen taitojen harjoittelua. Terhi on ensimmäisen vuoden tohtorikoulutettava, ja keskittyy väitöskirjassaan matemaattisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen 3D-oppimisympäristöjen avulla.

Tässä blogitekstien sarjassa ’Tohtorikoulutettavien silmin’, tulemme jakamaan kokemuksia muun muassa siitä, miten löytää sopiva tutkimusryhmä ja väitöskirjaohjaajat, miten artikkelien julkaisuprosessi etenee, miten valmistautua konferenssiesitykseen ja mitä tohtorikoulutettavan käytännön työhön kuuluu.